Συμμετοχή στη μετάφραση

Simos Xenitellis simos.lists at googlemail.com
Wed Mar 28 16:01:28 BST 2007


On Sun, 2007-03-25 at 14:08 +0300, Vasilis Platanias wrote:
> Θα ήθελα να συμμετέχω στη μετάφραση του Feisty, μεσω rosetta..
> 
> Υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω,σχετικά με την
> ομάδα μετάφρασης, ή μπορώ να αρχίσω κατευθείαν με ενα απλό λογαριασμό
> στο launchpad, και ο,τι μετάφραση υποβάλλω να περνάει απο εναν απλό
> έλεγχο απο τα μέλη της ομάδας ?

Γεια σου Βασίλη,
Όπως είναι τώρα, όταν κάποιος γίνεται μέλος της ομάδας των ελλήνων
μεταφραστών του Ubuntu στο launchpad, έχει αυτόματα τη δυνατότητα να
μεταφράζει και να γίνονται οι μεταφράσεις δεκτές στο νέο Ubuntu.
Όπως είναι τώρα έχουμε κανονίσει για τις μεταφράσεις που γίνονται στο
GNOME γίνονται εκτός του launchpad.
Δεν γνωρίζω τη τρέχουσα κατάσταση και το ποιοι μεταφράζουν ενεργά στο
launchpad αυτές τις μέρες. Θα μπορούσε κάποιος να μας ενημερώσει;
Κώστα, Γιώργο, Θάνο;

Σίμος
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20070328/5f2170b5/attachment-0001.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list