Αναθεωρήσεις μεταφράσεων - οδηγίες

Simos Xenitellis simos.lists at googlemail.com
Fri Mar 16 10:00:36 GMT 2007


Καλησπέρα,
Για τη διαδικασία αναθεωρήσεων των μεταφράσεων του GNOME, μπορείτε να
δείτε το diff που είναι διαθέσιμο από τη σελίδα
http://simos.info/files/bug-buddy-review.diff

Θα ακολουθήσουν περισσότερα diff. Αν έχετε σχόλια (όπως σφάλματα που
τυχόν έχουν γίνει), μπορείτε να τα κάνετε.

Θα ήθελα να πω ότι η διαδικασία της αναθεώρησης δεν έχει στόχο να
κάνει μια μετάφραση τέλεια αλλά να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα μιας
μετάφρασης.
Όταν λαμβάνετε ένα diff μιας μετάφρασης που αναθεωρήσατε, είναι καλό
να εκτελέσετε την εντολή diff με την παράμετρο -u για unified diff.
Έτσι, είναι ορατό το "context" της μετάφρασης αφού δείχνει και
παραπλήσιες γραμμές.

Σίμος


More information about the Ubuntu-gr mailing list