Νέες προθεσμίες για τη μετάφραση του GNOME 2.18(.1)

Simos Xenitellis simos.lists at googlemail.com
Tue Mar 13 14:51:20 GMT 2007


Κατά το http://live.gnome.org/TwoPointSeventeen η προθεσμία για την
υποβολή μεταφράσεων για το GNOME 2.18 έχει περάσει.
Τώρα επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο GNOME 2.18.1 που θα γίνει
διαθέσιμο στις αρχές Απριλίου.
Θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τη δουλειά νωρίτερα από τις αρχές
Απριλίου.

Δεν γνωρίζω αν οι διανομές Fedora και Ubuntu θα πάρουν από το 2.18.1 ή
από το 2.18 (που βγαίνει αύριο). Είναι αρκετά πιθανό να πάρουν τον
κώδικα από το 2.18.1. (κάποιος να το ψάξει;)

Έτσι, για να έχουμε ολοκληρωμένο τον εξελληνισμό των διανομών Fedora και
Ubuntu (+ΟpenSuse;, κτλ), βοηθούμε στη μετάφραση του GNOME. Είναι δε πιο
σημαντικό να μεταφραστεί και να διορθωθεί το GNOME διότι αυτό είναι που
βλέπει ο τελικός χρήστης στην καθημερινή χρήση.

Από το http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-2-18 μεταφράζουμε από τη
δεξιά στήλη. 
Για να είμαστε σίγουροι ότι κάποιος άλλος δεν μεταφράζει το ίδιο
πρόγραμμα, το καταγράφουμε στη σελίδα 
http://www.ubuntu-gr.org/Wiki/Community/Translation/Upstream/POReservation

Για τη μετάφραση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε KBabel (sudo apt-get
install kbabel). Για την ενεργοποίηση της ελληνικής ορθογραφίας δείτε
πρόσφατο γράμμα στη λίστα.
Το τελικό αρχείο μπορείτε να το στείλετε σε μένα.

Φιλικά,
Σίμος

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20070313/f22641e8/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list