προβλήματα στα windows μετα την εγκατάσταση ubuntu

Chris Pantazis xpanta at sch.gr
Sat Jun 16 20:39:51 BST 2007


ο αδερφός μου εγκατέστησε το ubuntu 7.04 σε νέο partition σε windows XP
σύστημα.

όμως μετά την εγκατάσταση τα windows σταμάτησαν να τρέχουν και του
βγάζουν αυτό το μήνυμα λίγο πριν το logon screen... σας λέει τίποτα;

xmnt2002 program not found - AUTOCHECK skipping
autochk program not found - AUTOCHECK skipping


More information about the Ubuntu-gr mailing list