Εγγραφή DVD με CD Creator και ελληνικά ονόματα αρχείων

Konstas Marmatakis marmako at gmail.com
Sun Jun 10 14:00:40 BST 2007


	Κάνοντας εγγραφή cd ή dvd με το cd creator του Nautilus, το cd που
δημιουργείται διαβάζεται από Linux Ubuntu 6.06 και Suse 9.2 αλλά δεν
διαβάζεται από windows xp και το αντίστροφο (μιλάμε για τα ονόματα
αρχείων). Ψάχνοντας για κάποιο αρχείων ρυθμίσεων του cd creator δεν
βρήκα κάτι. Μήπως πρέπει να καταφύγω στη γραμμή εντολών;

                					Ευχαριστώ
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: =?UTF-8?Q?=CE=91=CF=85=CF=84=CF=8C?=
	=?UTF-8?Q?_=CF=84=CE=BF?= =?UTF-8?Q?_=CF=83=CE=B7=CE=BC=CE=B5=CE=AF=CE=BF?=
	=?UTF-8?Q?_=CF=84=CE=BF=CF=85?=
	=?UTF-8?Q?_=CE=BC=CE=B7=CE=BD=CF=8D=CE=BC=CE=B1=CF=84=CE=BF=CF=82?=
	=?UTF-8?Q?_=CE=B5=CE=AF=CE=BD=CE=B1=CE=B9?=
	=?UTF-8?Q?_=CF=88=CE=B7=CF=86=CE=B9=CE=B1=CE=BA=CE=AC?=
	=?UTF-8?Q?_=CF=85=CF=80=CE=BF=CE=B3=CE=B5=CE=B3=CF=81=CE=B1=CE=BC=CE=BC?=
	=?UTF-8?Q?=CE=AD=CE=BD=CE=BF?=
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20070610/234d2620/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list