Διαθεσιμότητα του Ubuntu Linux 6.06 (LTS)

Kostas Papadimas pkst at gmx.net
Fri Jun 2 15:51:53 BST 2006


Στις 02-06-2006, ημέρα Παρ, και ώρα 14:16 +0000, ο/η Nikos Charonitakis
έγραψε:
> συγχρτήρια για την πολύ καλή δουλειά.
> Τώρα δοκίμασα σε live μορφή και έχω να κάνω 2-3 παρατηρήσεις.
> α) τα ελληνικά fonts σε μια λέξη φαίνονται άλλα πιο παχειά και άλλα
> πιο αδύνατα fonst.conf?

Εχxxm μάλλον...
> b) στο μενου Σύστημα ->διαχείριση συστήματος υπάρχει η επιλογή
> "Γίνεται εκτύπωση" το οποίο προφανώς δεν ταιριάζει εδώ (ακριβής
> μετάφραση του printing) και θα μπορούσε να μπεί το Εκτυπωτές ή
> Εκτυπώσεις.

Όχι ρε γμτ....  ##$##@!! Τι άσχετο είναι αυτό?? Το διορθωνω upstream
τώρα...
> γ) στο μενού εφαρμογές ->διαδίκτυο-> υπάρχει "πελάτης εξυπηρέτη χ
> τερματικού" το οποίο και έχει πρόβλημα στην μετάφραση
> (εξυπηρέτης=εξυπηρετητής) και έχει πιθανό πρόβλημα στο enconding (1-2
> χαρακτήρες)

Κλασσικό πρόβλημα... Το έχω διορθ'ωσει 3 φορές από το 4,10 και όλο
επανέρχεται...

More information about the Ubuntu-gr mailing list