Διαμέριση VS Κατάτμηση

Stavros Giannouris stavrosg2002 at freemail.gr
Sun Jul 9 08:19:45 BST 2006


Καλημέρα

Παρατήρησα ότι στη διαδικασία εγκατάστασης του Ubuntu Dapper
εμφανίζονται [1] και οι 2 όροι, και μάλιστα στο ίδιο σημείο, ο πρώτος
στον τίτλο και ο δεύτερος στο κείμενο του διαλόγου, και δεν πιστεύω οτι
κάτι τέτοιο ήταν σκόπιμο.
Προσωπικά προτιμώ τον δεύτερο, ως πιο εύηχο.
-- 
Stavros Giannouris             Jabber: stavrosg at jabber.org

"Hello. I'm a signature virus. 
Just copy me to your signature to help me spread"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20060709/0867df2d/signature.pgp


More information about the Ubuntu-gr mailing list