Ερώτηση για όσους έχουν Dapper

Kostas Papadimas pkst at gmx.net
Wed Feb 22 11:00:13 GMT 2006


Στις 22-02-2006, ημέρα Τετ, και ώρα 10:46 +0200, ο/η Konstantinos Togias
έγραψε:
> On 2/22/06, Konstantinos Togias <ktogias at math.upatras.gr> wrote:
> > On 2/22/06, Kostas Papadimas <pkst at gmx.net> wrote:
> > > Τι σας βγαζει η εντολή  ls -l /var/lib/defoma/fontconfig.d/D/DejaVu*   ?
> > > Εμένα μου βγάζει ανεπίλυτους συμβολικούς δεσμούς (αλλά μπορεί να το έχω
> > > πειραξει αρκετά το σύστημα μου...)
> > > στο /var/lib/defoma/fontconfig.d/D/DejaVu -Sans-Mono-Bold-Oblique.ttf
> > > -> /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMo no-BoldOb.ttf (δεν
> > > υπάρχει)
> > >
> > > /var/lib/defoma/fontconfig.d/D/DejaVu -Sans-Mono.ttf
> > > -> /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono-Roman.ttf (δεν
> > > υπάρχει)
> > >
> > > και
> > >
> > >  /var/lib/defoma/fontconfig.d/D/DejaVu -Serif.ttf
> > > -> /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSerif-Roman.ttf (ούτε και
> > > αυτή)...
> > >
> > >
> > >
> > > Κώστας
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Ubuntu-gr mailing list
> > > Ubuntu-gr at lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
> > >
> >
> > Και σε εμένα (clean flight 4 install και καθόλου πειραγμένο) βγάζει
> > τους εξής 3 ανεπίλυτους συμβολικούς δεσμούς:
> >
> > lrwxrwxrwx 1 root root 62 2006-02-20 19:12
> > /var/lib/defoma/fontconfig.d/D/DejaVu-Sans-Mono-Bold-Oblique.ttf ->
> > /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono-BoldOb.ttf
> >
> > lrwxrwxrwx 1 root root 61 2006-02-20 19:12
> > /var/lib/defoma/fontconfig.d/D/DejaVu-Sans-Mono.ttf ->
> > /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono-Roman.ttf
> >
> > lrwxrwxrwx 1 root root 58 2006-02-20 19:12
> > /var/lib/defoma/fontconfig.d/D/DejaVu-Serif.ttf ->
> > /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSerif-Roman.ttf
> >
> > --
> > Konstantinos Togias
> > University Of Patras
> > Dept. of Mathematics
> >
> 
> Επίσης στα ίδια αρχεία της Dejavu poy λείπουν δειχνουν και τα εξής
> σπασμένα soft links:
> 
>  /var/lib/defoma/gs.d/dirs/fonts/DejaVuSansMono-BoldOb.ttf ->
> /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono-BoldOb.ttf
> 
> /var/lib/defoma/gs.d/dirs/fonts/DejaVuSansMono-Roman.ttf ->
> /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono-Roman.ttf
> 
>  /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType/DejaVuSansMono-BoldOb.ttf
> -> /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono-BoldOb.ttf
> 
> /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType/DejaVuSansMono-Roman.ttf
> -> /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono-Roman.ttf
> 
> /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType/DejaVuSerif-Roman.ttf
> -> /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSerif-Roman.ttf

Χμμμμ . .. Αρα υπάρχουν 2 σίγουρα bugs στο πακέτο
http://mirrors.sunsite.dk/ubuntu/pool/main/t/ttf-dejavu/ttf-dejavu_2.1-0ubuntu1_all.deb .
1) το ttf-dejavu.hints δεν  παρέχει κωδικοποίηση ISO-8859-7 για τις
dejavu
2) to  ttf-dejavu.hints παρέχει λάθος ονόματα για τις 
a)DejaVuSansMono.ttf (τις έχει DejaVuSansMono-Roman.ttf) 
b) DejaVuSansMono-BoldObligue.ttf τις έχει ως DejaVuSansMono-BoldOb.ttf
c) DejaVuSerif.ttf που τις έχει ως DejaVuSerif-Roman.ttf

Δεν ξέρω πως αυτό επηρεάζει το πρόβλημα με το τερματικό (έκανα
μετονομασία τις γραμματοσειρες για να ταιριάζουν με τα hints και τα
symlinks αλλά δεν άλλαξε τίποτα- Βεβαια μπορεί να επηρε'αζει κάποια αλλη
ρύθμιση του defoma λογω του λάθους στο πακέτο...)


More information about the Ubuntu-gr mailing list