Πιθανό σφάλμα στο glibc με τα ι, υ όταν έχουν τόνο+διαλυτικά + Dejavu Sans

Kostas Papadimas pkst at gmx.net
Sat Feb 18 21:12:23 GMT 2006


Στις 18-02-2006, ημέρα Σαβ, και ώρα 20:16 +0000, ο/η Simos Xenitellis
έγραψε:
> Μπορείτε να δοκιμάσετε να φορτώσετε στο gedit το αρχείο
> http://www.gnome.gr/docs/testtext.txt
> Κολλάει το gedit (ubuntu 5.10) με την φόρτωση ή μετά το γράψιμο
> περισσότερων τέτοιων χαρακτήρων (ι, υ όταν έχουν τόνο+διαλυτικά).
> Ανάλογα με τον τρόπο που κολλάει, μπορείτε να δείτε το
> *** glibc detected *** double free or corruption (!prev): 0x0821dc90 ***
> 
> (πρέπει να εκτελέσετε gedit από τερματικό).
> 
> Απαραίτητη προϋπόθεση: Δηλώστε ως γραμματοσειρά του gedit την Sans
> (δηλαδή Dejavu Sans)!
> 
> Σίμος


Κολλάει και σε dapper με sans!!! (την δευτερη φορά ΟΚ) 
Backtrace was generated from '/usr/bin/gedit'

(no debugging symbols found)
Using host libthread_db library "/lib/tls/i686/cmov/libthread_db.so.1".
(no debugging symbols found)
((no debugging symbols found)
0xffffe410 in __kernel_vsyscall ()
#0 0xffffe410 in __kernel_vsyscall ()
#1 0x3720348b in __waitpid_nocancel ()
  from /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
#2 0x37f27662 in libgnomeui_module_info_get ()
  from /usr/lib/libgnomeui-2.so.0
#3 <signal handler called>
#4 0x00000001 in ?? ()
#5 0x3781932e in gray_raster_render () from /usr/lib/libfreetype.so.6
#6 0x37820fe6 in TT_RunIns () from /usr/lib/libfreetype.so.6
#7 0x3782138c in TT_RunIns () from /usr/lib/libfreetype.so.6
#8 0x377e2d6f in FT_Load_Glyph () from /usr/lib/libfreetype.so.6
#9 0x378b6aa5 in cairo_ft_scaled_font_lock_face ()
  from /usr/lib/libcairo.so.2
#10 0x378a45b0 in cairo_scaled_font_glyph_extents ()
  from /usr/lib/libcairo.so.2
#11 0x378a2604 in cairo_status_to_string () from /usr/lib/libcairo.so.2
#12 0x378b5607 in cairo_ft_scaled_font_unlock_face ()
  from /usr/lib/libcairo.so.2
#13 0x378a3e09 in cairo_scaled_font_destroy ()
from /usr/lib/libcairo.so.2
#14 0x378a4352 in cairo_scaled_font_glyph_extents ()
  from /usr/lib/libcairo.so.2
#15 0x3796a60e in pango_cairo_fc_font_get_type ()
  from /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0
#16 0x378ec188 in pango_font_get_glyph_extents ()
  from /usr/lib/libpango-1.0.so.0
#17 0x3794c124 in pango_ot_buffer_output ()
from /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0
#18 0x3699f1b9 in ?? ()
from /usr/lib/pango/1.5.0/modules/pango-basic-fc.so
#19 0x08606c90 in ?? ()
#20 0x085d6fc0 in ?? ()
#21 0x00000000 in ?? ()

Thread 2 (Thread 912800688 (LWP 5195)):
#0 0xffffe410 in __kernel_vsyscall ()
No symbol table info available.
#1 0x370c4904 in poll () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
No symbol table info available.
#2 0x3715a768 in g_main_context_check () from /usr/lib/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#3 0x3715ac38 in g_main_loop_run () from /usr/lib/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#4 0x3737c70e in link_thread_io_context ()
from /usr/lib/libORBit-2.so.0
No symbol table info available.
#5 0x371735b2 in g_static_private_free ()
from /usr/lib/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#6 0x371fd341 in start_thread ()
from /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#7 0x370ce52e in clone () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
No symbol table info available.

Thread 1 (Thread 921807168 (LWP 5187)):
#0 0xffffe410 in __kernel_vsyscall ()
No symbol table info available.
#1 0x3720348b in __waitpid_nocancel ()
  from /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#2 0x37f27662 in libgnomeui_module_info_get ()
  from /usr/lib/libgnomeui-2.so.0
No symbol table info available.
#3 <signal handler called>
No symbol table info available.
#4 0x00000001 in ?? ()
No symbol table info available.
#5 0x3781932e in gray_raster_render () from /usr/lib/libfreetype.so.6
No symbol table info available.
#6 0x37820fe6 in TT_RunIns () from /usr/lib/libfreetype.so.6
No symbol table info available.
#7 0x3782138c in TT_RunIns () from /usr/lib/libfreetype.so.6
No symbol table info available.
#8 0x377e2d6f in FT_Load_Glyph () from /usr/lib/libfreetype.so.6
No symbol table info available.
#9 0x378b6aa5 in cairo_ft_scaled_font_lock_face ()
  from /usr/lib/libcairo.so.2
No symbol table info available.
#10 0x378a45b0 in cairo_scaled_font_glyph_extents ()
  from /usr/lib/libcairo.so.2
No symbol table info available.
#11 0x378a2604 in cairo_status_to_string () from /usr/lib/libcairo.so.2
No symbol table info available.
#12 0x378b5607 in cairo_ft_scaled_font_unlock_face ()
  from /usr/lib/libcairo.so.2
No symbol table info available.
#13 0x378a3e09 in cairo_scaled_font_destroy ()
from /usr/lib/libcairo.so.2
No symbol table info available.
#14 0x378a4352 in cairo_scaled_font_glyph_extents ()
  from /usr/lib/libcairo.so.2
No symbol table info available.
#15 0x3796a60e in pango_cairo_fc_font_get_type ()
  from /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0
No symbol table info available.
#16 0x378ec188 in pango_font_get_glyph_extents ()
  from /usr/lib/libpango-1.0.so.0
No symbol table info available.
#17 0x3794c124 in pango_ot_buffer_output ()
from /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0
No symbol table info available.
#18 0x3699f1b9 in ?? ()
from /usr/lib/pango/1.5.0/modules/pango-basic-fc.so
No symbol table info available.
#19 0x08606c90 in ?? ()
No symbol table info available.
#20 0x085d6fc0 in ?? ()
No symbol table info available.
#21 0x00000000 in ?? ()
No symbol table info available.
#0 0xffffe410 in __kernel_vsyscall ()
More information about the Ubuntu-gr mailing list