Αποθήκευση ως pdf ιστοσελίδας απο firefox

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Mon Feb 6 13:13:26 GMT 2006


On Mon, 2006-02-06 at 14:22 +0200, kinesis wrote:
> Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης ιστοσελίδας μέσω firefox σε αρχείο pdf 
> και όχι html. Αν ναι τι ρουτίνες πρέπει να κάνω;

Υπάρχει ένας γενικότερος τρόπος για να γίνει αυτό, με την προσθήκη ενός
εκτυπωτή PDF.
Ψάξε στο google για "pdf printer linux" ή κοίταξε στο ubuntuforums για
τον τρόπο δημιουργίας τέτοιου εκτυπωτή με χρήση του υποσυστήματος
εκτυπώσεων cups (χρησιμοποίησε ανάλογα λεκτικά).

Δυστυχώς δεν το έχω κάνει ο ίδιος, θα με ενδιέφερε αν μπορούσες να το
ψάξεις και να έδινες την λύση ;-)

Σίμος
More information about the Ubuntu-gr mailing list