transfert fichier musical

Michel Leunen ml at leunen.com
Mer 11 Nov 14:54:46 UTC 2009


gilbert vassas a écrit :

> gilbert at gilbert-desktop:~$ dmesg | tail 15

C'était dmesg | tail -15 qu'il fallait lire. Sorry.

-- 
Michel Leunen
http://linux.leunen.com
Plus d'informations sur la liste de diffusion ubuntu-fr