Noch einmahl: Kahden verkkokortin interface / dhcpd.conf (liite mukana)

Kari Rantakari kari.rantakari at po.lapua.fi
La Tammi 17 05:10:59 GMT 2009


Lainaus Asmo Koskinen <asmo.koskinen at arkki.info>:


> 
> Kari, tällainenkin laskin on olemassa:
> 
> http://jodies.de/ipcalc?host=192.169.1.0&mask1=24&mask2=
> 
> Löytyy myös ubuntulle: "sudo apt-get install ipcalc"
> 
> ----
> asmok at ubuntu:~$ ipcalc 192.169.1.0/24
> Address:  192.169.1.0     11000000.10101001.00000001. 00000000
> Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000
> Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111
> =>
> Network:  192.169.1.0/24    11000000.10101001.00000001. 00000000
> HostMin:  192.169.1.1     11000000.10101001.00000001. 00000001
> HostMax:  192.169.1.254    11000000.10101001.00000001. 11111110
> Broadcast: 192.169.1.255    11000000.10101001.00000001. 11111111
> Hosts/Net: 254          Class C
> 

> 
> Tärkeintä sen palvelimen kannalta on tietää, mistä mennä ulos (gateway) 
> ja mistä nimipalvelimet (dns-nameservers, /etc/resolv.conf) löytyvät.
> 
> Asmo.
> 
> -- 
> ubuntu-fi mailing list
> ubuntu-fi at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-fi
> 

Huomenta Asmo

Siirsin "laboratorion" kotiin, kun alkoi iltalomat loppua.

Nyt mulla on telewellin adls-modeemi TW-EA-1000, josta olen poistanut DHCP:n

serverin interface on tämän näköinen:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.50
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.254
dns-nameservers 192.168.0.1

auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.254
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255

Onko OK?


ja dhcp.conf tälläinen

#
# Default LTSP dhcpd.conf config file.
#

authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.20 192.168.1.250;
  option domain-name "example.com";
  option domain-name-servers 192.168.1.1;
  option broadcast-address 192.168.1.255;
  option routers 192.168.1.1;
#  next-server 192.168.0.254;
#  get-lease-hostnames true;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option root-path "/opt/ltsp/i386";
  if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
    filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
  } else {
    filename "/ltsp/i386/nbi.img";
  }
host hpljp2015 {
hardware ethernet 00:14:38:E6:46:A1;
fixed-address 192.168.1.10;
}
}

Entäs tämä??


Kun käynnistää dhcp:n, ...

root at mannikko:~# /etc/init.d/dhcp3-server restart
 * Stopping DHCP server dhcpd3                      [ OK ] 
 * Starting DHCP server dhcpd3                      [ OK ] 
root at mannikko:~# 

... syslogiin tulee ilmoitus

JJan 17 07:01:38 mannikko dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server V3.1.1
Jan 17 07:01:38 mannikko dhcpd: Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
Jan 17 07:01:38 mannikko dhcpd: All rights reserved.
Jan 17 07:01:38 mannikko dhcpd: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 17 07:01:40 mannikko dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server V3.1.1
Jan 17 07:01:40 mannikko dhcpd: Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
Jan 17 07:01:40 mannikko dhcpd: All rights reserved.
Jan 17 07:01:40 mannikko dhcpd: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 17 07:01:40 mannikko dhcpd: Wrote 1 leases to leases file.
Jan 17 07:01:40 mannikko dhcpd: 
Jan 17 07:01:40 mannikko dhcpd: No subnet declaration for eth1 (192.168.1.254).
Jan 17 07:01:40 mannikko dhcpd: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
Jan 17 07:01:40 mannikko dhcpd:  you want, please write a subnet declaration
Jan 17 07:01:40 mannikko dhcpd:  in your dhcpd.conf file for the network segment
Jan 17 07:01:40 mannikko dhcpd:  to which interface eth1 is attached. **an 17
06:52:52 mannikko -- MARK --Kun käynnistää verkon, ....

root at mannikko:~# /etc/init.d/networking restart
 * Reconfiguring network interfaces...                     
RTNETLINK answers: No such process
 * if-up.d/mountnfs[eth0]: waiting for interface eth1 before doing NFS mounts
                                     [ OK ]
root at mannikko:~# 


... syslogiin tulee

an 17 07:05:42 mannikko avahi-daemon[4800]: Interface eth0.IPv4 no longer
relevant for mDNS.
Jan 17 07:05:42 mannikko avahi-daemon[4800]: Leaving mDNS multicast group on
interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.50.
Jan 17 07:05:42 mannikko dhcpd: receive_packet failed on eth0: Network is down
Jan 17 07:05:42 mannikko avahi-daemon[4800]: Withdrawing address record for
fe80::219:d1ff:fe92:343e on eth0.
Jan 17 07:05:42 mannikko avahi-daemon[4800]: Withdrawing address record for
192.168.0.50 on eth0.
Jan 17 07:05:42 mannikko NetworkManager: <info> (eth0): carrier now OFF (device
state 1) 
Jan 17 07:05:42 mannikko avahi-daemon[4800]: Interface eth1.IPv4 no longer
relevant for mDNS.
Jan 17 07:05:42 mannikko avahi-daemon[4800]: Leaving mDNS multicast group on
interface eth1.IPv4 with address 192.168.1.254.
Jan 17 07:05:42 mannikko avahi-daemon[4800]: Withdrawing address record for
fe80::250:4ff:fe7c:b97c on eth1.
Jan 17 07:05:42 mannikko avahi-daemon[4800]: Withdrawing address record for
192.168.1.254 on eth1.
Jan 17 07:05:42 mannikko NetworkManager: <info> (eth1): carrier now OFF (device
state 1) 
Jan 17 07:05:42 mannikko avahi-daemon[4800]: Joining mDNS multicast group on
interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.50.
Jan 17 07:05:42 mannikko avahi-daemon[4800]: New relevant interface eth0.IPv4
for mDNS.
Jan 17 07:05:42 mannikko avahi-daemon[4800]: Registering new address record for
192.168.0.50 on eth0.IPv4.
Jan 17 07:05:42 mannikko kernel: [ 3186.985471] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link
is not ready
Jan 17 07:05:42 mannikko ltsp: # Creating dsa-hostkey for mannikko
Jan 17 07:05:42 mannikko ltsp: # Creating rsa-hostkey for mannikko
Jan 17 07:05:42 mannikko ltsp: # Creating dsa-hostkey for 192.168.0.50
Jan 17 07:05:42 mannikko ltsp: # Creating rsa-hostkey for 192.168.0.50
Jan 17 07:05:42 mannikko ltsp: # Creating dsa-hostkey for 192.168.1.254
Jan 17 07:05:42 mannikko ltsp: # Creating rsa-hostkey for 192.168.1.254
Jan 17 07:05:43 mannikko avahi-daemon[4800]: Joining mDNS multicast group on
interface eth1.IPv4 with address 192.168.1.254.
Jan 17 07:05:43 mannikko kernel: [ 3187.064336] eth1: setting full-duplex.
Jan 17 07:05:43 mannikko avahi-daemon[4800]: New relevant interface eth1.IPv4
for mDNS.
Jan 17 07:05:43 mannikko avahi-daemon[4800]: Registering new address record for
192.168.1.254 on eth1.IPv4.
Jan 17 07:05:43 mannikko NetworkManager: <info> (eth1): carrier now ON (device
state 1) 
Jan 17 07:05:43 mannikko ltsp: # Creating dsa-hostkey for mannikko
Jan 17 07:05:43 mannikko ltsp: # Creating rsa-hostkey for mannikko
Jan 17 07:05:43 mannikko ltsp: # Creating dsa-hostkey for 192.168.0.50
Jan 17 07:05:43 mannikko ltsp: # Creating rsa-hostkey for 192.168.0.50
Jan 17 07:05:43 mannikko ltsp: # Creating dsa-hostkey for 192.168.1.254
Jan 17 07:05:43 mannikko ltsp: # Creating rsa-hostkey for 192.168.1.254
Jan 17 07:05:44 mannikko avahi-daemon[4800]: Registering new address record for
fe80::250:4ff:fe7c:b97c on eth1.*.
Jan 17 07:05:44 mannikko kernel: [ 3188.464865] 0000:00:19.0: eth0: Link is Up
100 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX/TX
Jan 17 07:05:44 mannikko kernel: [ 3188.464870] 0000:00:19.0: eth0: 10/100
speed: disabling TSO
Jan 17 07:05:44 mannikko NetworkManager: <info> (eth0): carrier now ON (device
state 1) 
Jan 17 07:05:44 mannikko kernel: [ 3188.466977] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0:
link becomes ready
Jan 17 07:05:45 mannikko ntpdate[7603]: step time server 91.189.94.4 offset
-0.012649 sec
Jan 17 07:05:45 mannikko avahi-daemon[4800]: Registering new address record for
fe80::219:d1ff:fe92:343e on eth0.*.
Jan 17 07:05:48 mannikko ntpdate[7744]: step time server 91.189.94.4 offset
-0.000516 sec
Jan 17 07:05:53 mannikko kernel: [ 3197.180026] eth1: no IPv6 routers present
Jan 17 07:05:54 mannikko kernel: [ 3199.004026] eth0: no IPv6 routers present


Serveri menee nettiin ok, mutta clientti ei saa yhteyttä. Jää vaan pyytämään ip:tä

Jotenkin vaan tuntuu, ettei eth1 osaa viedä dhcp:lle???

-- 
terveisin
Kari Rantakari
044-4384765

-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/