Koll sana w entom taybeeen :)

Abdallah Hodieb abdallah_hodieb2 at hotmail.com
Tue Nov 16 07:52:25 UTC 2010


Happy Eid To U All :D

On Tue, Nov 16, 2010 at 8:28 AM, Mahmoud Fawzy <m.fawzy.linux at gmail.com> wrote:
> AA
> My loooooooooovely Ubuntu-eg team,
> Koll sana w kollokom taybeeeeen w fe el 5eer metgama3een w ya rab
> mabsoooteeen kteer kteer el teneeeen :D
> Happy feast Guys!
> wish to see u sooooooooooooooooooooooon isA
>
> yours,
> M. Fawzy
> --
> Ubuntu-eg mailing list
> Ubuntu-eg at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-eg
>
>-- 
-------------------------------
 Eng. Abdallah Hodieb
-------------------------------
More information about the Ubuntu-eg mailing list