<div dir="ltr">Hej alle<div><br></div><div><br></div><div>Hermed indkaldes til generalforsamling i Foreningen af danske Ubuntubrugere.</div><div><br></div><div>Generalforsamlingen foregår mandag d. 27 maj 2013 kl. 20.00 i IRC kanalen #ubuntu-dk-moede på Freenode irc netværket.</div>


<div><br></div><div>Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:</div><div><br></div><div><div>1. Valg af dirigent</div><div>2. Valg af referent</div><div>3. Valg af stemmetællere</div><div>4. Formandens beretning</div>


<div>5. Regnskabsaflæggelse</div><div>6. Behandling af indkomne forslag</div><div>7. Godkendelse af budget</div><div>8. Valg af bestyrelse</div><div> - Valg af formand</div><div> - Valg af kasser</div><div> - Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter</div>


<div> - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)</div><div> - Valg af LoCo kontakt</div><div>9. Eventuelt</div><div><br></div><div><br></div><div>I følge vores vedtægter skal forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.</div>


<div><br></div><div>Opstilling til tillidsposter skal ske til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen (og gerne også sendt til mail-listen).</div><div>(Hvis der ikke er opstillet nok kandidater til kampvalg, kan der nomineres kandidater på selve dagen.)</div>


<div><br></div><div>Jeg skal således opfordre alle som kunne ønske sig at arbejde for foreningen det næste foreningsår, til at stille op til bestyrelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Yderligere info / links:</div>

<div><br></div>
<div>Foreningens vedtægter:</div><div><a href="http://ubuntudanmark.dk/forening/" target="_blank">http://ubuntudanmark.dk/forening/</a><br></div><div>(Hvis man nærlæser vedtægterne vil man også se at denne indkaldelse lige er 5 dage for sent ude... Det beklager jeg.)</div>


<div><br></div><div>Dagsorden osv. på LoCo directory:</div><div><a href="http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/567/detail/" target="_blank">http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/567/detail/</a><br></div><div>
<br></div><div>Facebook begivenhed:</div><div><a href="https://www.facebook.com/events/513409418696277/" target="_blank">https://www.facebook.com/events/513409418696277/</a><br></div><div><br></div><div>Google+ begivenhed:</div>

<div><a href="https://plus.google.com/u/0/events/cf76ne1k5e9hfmq2rr4scvbtjqs" target="_blank">https://plus.google.com/u/0/events/cf76ne1k5e9hfmq2rr4scvbtjqs</a><br></div>
<div><br></div></div><div><br></div><div style>Mvh.</div><div style>Søren</div><div style><br></div></div>