[ubuntu-dk] Generalforsamling 2024

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Tor Apr 18 07:57:06 UTC 2024


Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.

Hermed indkaldes til generalforsamling for 2024.

Generalforsamlingen foregår tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 21.00 i
#møderum kanalen på Ubuntu Danmarks Discord server.
Brug evt. dette link: https://discord.gg/Tn28TmSV7v


For generalforsamlingen er der følgende dagsordenen

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelse
 Valg af Formand
 Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år) og 2 suppleanter
 Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
Eventuelt


Forslag til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer og
opstilling til tillidsposter skal sendes til formanden og/eller
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (altså senest
mandag d. 6. maj 2024, enten her på mail-listen, direkte til mig på
'soeren.b.c at gmail.com' eller til bestyrelsen på 'bestyrelse at
ubuntudanmark.dk').


Foreningens vedtægter kan findes her:
https://github.com/Ubuntu-Danmark/UbuntuDK/blob/master/vedt%C3%A6gter.md
Oversigt over den nuværende bestyrelse findes her:
https://github.com/Ubuntu-Danmark/UbuntuDK/blob/master/Bestyrelse.md


Jeg skal undskylde og beklage at vi afholder generalforsamlingen på en
ikke-fri platform (som Discord jo er).

Håber at se så mange som muligt.

Mvh.
Søren
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20240418/c0e7948e/attachment.html>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.