[ubuntu-dk] Referat af Generalforsamling 2019

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Man Maj 27 09:00:59 UTC 2019


Kære alle

Nedenfor findes referat af Generalforsamlingen 2019 i Foreningen af danske
Ubuntubrugere.

Loggen fra IRC kanalen hvor mødet blev afholdt kan findes her:
https://irclogs.ubuntu.com/2019/05/12/%23ubuntu-dk-moede.html

Indkaldelsen kan ses her:
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2019-March/003012.html

*Tilstedeværende*

sbc
buddig
Momsemor
nicky
joevser
Nebulus
AJenbo

*Referat*

Valg af dirigent
Søren blev valgt.
Valg af referent
Søren blev valgt.
Valg af stemmetællere
Nicky og Henning.
Formandens beretning
Søren fortalte kort om året, der er gået. Tilsvarende til tidligere år uden
meget aktivitet ud over forum, hjemmeside og andre lokale aktiviteter i
Jylland
Henning kommenterede at møderne på Aaby bibliotek og DOKK1 i Aarhus har
fuld tryk på
Regnskabsaflæggelse
Regnskabet blev aflagt og godkendt.
Behandling af indkomne forslag
- A Ændringsforslag til vedtægterne.
Forslaget blev vedtaget.
- B Det pålægges bestyrelsen at overføre 15.000 kr. til Debian
Forslaget blev vedtaget.
Godkendelse af budget
Budgettet (med ændring fra forslag B) blev godkendt.
Valg af bestyrelse
 - Valg af Kasserer
Nicky blev valgt.
 - Valg af 1-3 menige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Nicky blev valgt.
 - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
Henning blev valgt.
 - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
Anders blev valgt.
Eventuelt
Intet til referat
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20190527/10d9a092/attachment.html>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.