[ubuntu-dk] Indkaldelse til generalforsamling søndag d. 12. maj 2019 kl. 20.00

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Tor Mar 28 07:55:06 UTC 2019


Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.

Hermed indkaldes til generalforsamling for 2019.

Generalforsamlingen foregår søndag d. 12. maj 2019 kl. 20.00 i
#ubuntu-dk-moede IRC kanalen på Freenode netværket.

For generalforsamlingen er der følgende dagsordenen


Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelse
 - Valg af Kasserer
 - Valg af 1-3 menige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
Eventuelt


Forslag til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer og
opstilling til tillidsposter skal sendes til formanden og/eller
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (altså senest lørdag
d. 4. maj 2019 enten her på mail-listen, direkte til mig på
soeren.b.c at gmail.com eller til bestyrelsen på bestyrelse at ubuntudanmark.dk).


Foreningens vedtægter kan i øvrigt findes her:
https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/vedt%C3%A6gter.md
Oversigt over den nuværende bestyrelse findes her:
https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/Bestyrelse.md

Adgang til IRC kanalen kan opnås gennem nedenstående link:
http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-dk-moede


mvh.
Søren
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20190328/ec5999f8/attachment.html>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.