[ubuntu-dk] Jeg træder tilbage som loco-kontakt - hvem vil tage over?

Flemming Christensen fc at stromata.dk
Lør Okt 6 11:26:54 UTC 2012


Jeg har efter nøje overvejelse valgt at træde tilbage som loco-kontakt 
for ubuntudanmark.
Det er først og fremmest et spørgsmål om prioritering af min tid og 
indsats, både inden for rammerne af ubuntudanmark og i andre 
sammenhænge, hvor jeg er aktiv.
I ubuntu-sammenhæng har jeg vurderet at jeg fremover skal og vil 
prioritere to områder:
- oversættelse af programmer og dokumentation i dansk-gruppens regi
- og den fortsatte support og redaktørarbejdet i forum

Så jeg vil opfordre folk, som måtte være interesseret i at arbejde med 
de internationale forbindelser i det store ubuntu-fællesskab, om at 
melde sig på banen snarest muligt.

Arbejdet indebærer at man følger med i, hvad der rører sig på det 
internationale felt og filtrerer det vigtigste af det ned til 
ubuntudanmark - og det indebærer at man holder det internationale 
fællesskab orienteret om, hvad der foregår i det danske fællesskab.
Samt at distribuere materiale som installations-cd'er til de forskellige 
lokaleafdelinger af ubuntudanmark og til interesserede enkeltpersoner.
Jeg har fremstillet en lille hjælpeside 
https://wiki.ubuntu.com/ubuntu-dk/Bestyrelse/Opgaver/LoCoContact, som 
kan bruges af den nye loco-kontakt - og vil selvfølgelig også stå til 
rådighed med råd og dåd i en indkøringsperiode.

Hold jer endelig ikke tilbage med selvnominering eller nominering af andre!

med venlig hilsen
flemming christensen (laoshi)Mere information om maillisten ubuntu-dk.