[ubuntu-dk] Intet møde i Ubuntu Aarhus torsdag d. 2. juni

Carsten Agger agger at modspil.dk
Tir Maj 31 15:49:35 UTC 2011


Aflyst på grund af Kristi Himmelfartsdag og generel fridag.

-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Størrelse: 198 bytes
Beskrivelse: This is a digitally signed message part
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20110531/aabe84bb/attachment.pgp>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.