[ubuntu-dk] [Fwd: Re: Reapproval af ubuntudanmark-dk]

Carsten Agger agger at modspil.dk
Tir Maj 24 04:07:29 UTC 2011


-------- Videresendt brev --------
Fra: Jesper Jarlskov <jesper at jarlskov.dk>
Til: Carsten Agger <agger at modspil.dk>
Emne: Re: [ubuntu-dk] Reapproval af ubuntudanmark-dk
Dato: Tue, 24 May 2011 11:06:46 +1000

Hvis vi har adgang til noget statistik på forum kunne det også være
relevant at nævne aktiviteten der.

Hvordan kan det forresten være at ubuntudanmark-bloggen ikke er tilmeldt
http://planet.opensource.dk/ ? Det burde da kunne give noget mere
opmærksomhed om bloggen, som jeg ikke vidste eksisterede, eller som
minimum nogle eksterne links, og det er jo aldrig at kimse af.

Jesper Jarlskov

2011/5/24 Carsten Agger <agger at modspil.dk>
    man, 23 05 2011 kl. 21:52 +0200, skrev Flemming Christensen:
    > På et møde 22. juni i år tager loco-council det danske team op
    til
    > fornyet godkendelse.
    > Det skal ske på baggrund af en redegørelse for vores
    aktiviteter i de
    > forløbne 2 år.
    > For at den kan blive så præcis som muligt er der nu lagt et
    udkast ud på
    >
    http://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/2011/05/23/nu-skal-ubuntudanmark-dk-have-fornyet-godkendelse/
    > og en kommentar på
    > http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=1&t=13962
    > jeg vil gerne samtidig opfordre alle på mailinglisten som har
    noget at
    > tilføje om at gøre det (glemte arrangementer og aktiviteter -
    fortæl om
    > tid, sted og medsend link for dokumentationens skyld) - gør
    det helst
    > som en kommentar til artiklen fra første link, så er det
    lettere at
    > overskue.
    
    
    Angående aktiviteterne i Århus, så kan man præcisere, at der er
    møde
    hver anden torsdag fra 17-19, og at OSAA er et hackerspace.
    Disse møder
    begyndte i november 2009, men har først fået deres nuværende
    form (17-19
    torsdag i lige uger) fra september 2010.
    
    Man kan også nævne vores release-arrangement i Storcenter Nord,
    hvor ca.
    15 mennesker delte ca. 120 CD'er ud og talte med en masse
    mennesker:
    
    http://martinpihl.dk/blog/handing-out-ubuntu-cds
    
    ... med efterfølgende fejring i OSAA.
    
    
    --
    ubuntu-dk mailing list
    ubuntu-dk at lists.ubuntu.com
    https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
    


-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Størrelse: 198 bytes
Beskrivelse: This is a digitally signed message part
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20110524/3bae603d/attachment.pgp>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.