[ubuntu-dk] Reapproval af ubuntudanmark-dk

Carsten Agger agger at modspil.dk
Man Maj 23 20:34:32 UTC 2011


man, 23 05 2011 kl. 21:52 +0200, skrev Flemming Christensen:
> På et møde 22. juni i år tager loco-council det danske team op til
> fornyet godkendelse.
> Det skal ske på baggrund af en redegørelse for vores aktiviteter i de
> forløbne 2 år.
> For at den kan blive så præcis som muligt er der nu lagt et udkast ud på
> http://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/2011/05/23/nu-skal-ubuntudanmark-dk-have-fornyet-godkendelse/
> og en kommentar på
> http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=1&t=13962
> jeg vil gerne samtidig opfordre alle på mailinglisten som har noget at
> tilføje om at gøre det (glemte arrangementer og aktiviteter - fortæl om
> tid, sted og medsend link for dokumentationens skyld) - gør det helst
> som en kommentar til artiklen fra første link, så er det lettere at
> overskue.

Angående aktiviteterne i Århus, så kan man præcisere, at der er møde
hver anden torsdag fra 17-19, og at OSAA er et hackerspace. Disse møder
begyndte i november 2009, men har først fået deres nuværende form (17-19
torsdag i lige uger) fra september 2010.

Man kan også nævne vores release-arrangement i Storcenter Nord, hvor ca.
15 mennesker delte ca. 120 CD'er ud og talte med en masse mennesker:

http://martinpihl.dk/blog/handing-out-ubuntu-cds

... med efterfølgende fejring i OSAA.

-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Størrelse: 198 bytes
Beskrivelse: This is a digitally signed message part
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20110523/612f0bb5/attachment.pgp>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.