[ubuntu-dk] Fri for Mails.

Ove Pedersen ovepeder at dbmail.dk
Ons Jun 15 18:55:08 UTC 2011


Jeg vil godt være fri for at modtage mails. fordi
jeg ikke har ret meget erfaring om Ubuntu.

Ove Pedersen
Mågevej 13
4720 Præstø

25786913/31987628 
Mere information om maillisten ubuntu-dk.