[ubuntu-dk] UbuntuDanmark.dk ER i knibe

Carsten Agger agger at modspil.dk
Man Jun 13 14:37:14 UTC 2011


Svarer ikke, timeglas, "Error establishing database connection".

Hvis det var min maskine ville jeg nok genstarte Apache-serveren, men
jeg ved så ikke, hvad der kan gøres, der hvor siden er hostet nu.

/Carsten

-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Størrelse: 198 bytes
Beskrivelse: This is a digitally signed message part
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20110613/5e562513/attachment.pgp>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.