[ubuntu-dk] Referat af IRC møde 61

Anders Jenbo anders at jenbo.dk
Ons Jan 26 20:31:13 UTC 2011


Frem møde:
sbc: Søren Caspersen
sound-*: Michael Jensen
AJenbo: Anders Jenbo
kjoller: Niels Kjøller Hansen

Ordstyre: Niels

Referent: Anders

!PUNKT 4: Godkendelse af referat fra sidste møde
Der er ingen kommentar (godkent), tak til Britta.

!PUNKT 5: Open Source Days 2011 – Community Edition
- Se http://opensourcedays.org/, Hvis vi skal have en bod skal vi melde 
tilbage senest 1. februar. (Og vi skal jo have en bod ;)

Der skal laves noget aktivitet denne gang, det forslås at sound-* 
medbringer sin eee touch og får den til at køre Natty Alpha 3, samt at 
der brændes nogle skiver med Alpha 3.

MikeDK har snakket om at melde sig til at stå i boden.
sbc vil gerne stå i boden.
AJenbo kommer forbi med 10.04 og 10.10 cd’er.
Det skal undersøges om vi kan og har en 40″ skærm at stille op.
sound-* tager internet med.
AJenbo designer flyers, andre printer

!PUNKT 6: Afskaffelse af faste møder?
- Vores faste mødedage er gået lidt døde… Forslag: Vi skrotter de faste
Det bliver forslået at sætte møde ned til 1 gang i kvartalet og så holde 
ad-hock møder i mellem efter behov.
Det vil blive yderligere debatteret på mail-listen.

!PUNKT 7: Når vi er ved møderne kan vi lige så godt også ‘formelt’ 
besluttet at gå over til at bruge den nye hjemmeside til at organisere 
vores møder.
Det bliver vedtaget at bruge hjemme siden.
Og det forslås at kalde møderne “IRC møde 26/01/11″ i stedet for “IRC 
møde 61″.

Næste møde:
Onsdag d. 16 februar
Hovedemnet er opfølgning på OSD-CE-planer
Der skal også snakkes månedlige Café møder

Ekstra:
webreklamer
AJenbo for adgang til adsence kontoen og sætter google reklamerne ind på 
det nye forum.
Mere information om maillisten ubuntu-dk.