[ubuntu-dk] Foreningen af danske Ubuntubrugere lukkes og slukkes...

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Søn Maj 30 18:52:38 BST 2010


2010/5/30 michael <spam at soundpartner.dk>:
> Foreningen af danske Ubuntubrugere lukkes og slukkes...
>
> i lørdags den 29 maj kl 12,00 var der sat generalforsamling på plakaten.
> Men ifølge loggen (http://logs.ubuntu-eu.org/free/2010/05/ ...
> moede.html) var kun 5 personer dukket op nemlig:
>
> <sbc> Søren Caspersen.
> <kjoller> Niels Kjøller Hansen,
> <jarlen> Jesper Jarlskov,
> <Kimsen1967> Kim Rosendal Hansen,
> <Axident> Kim Iskov,
>
> endvidere er der ifølge wikisiden for generalforsamlingen
> (https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Fore ... %20nr.%203) ikke nogen
> opstillede til hverken bestyrelse, kasserer eller revisor. Der er ingen
> indkomne forslag, og det til trods for at det ved sidste
> generalforsamling kom frem at de nuværende vedtægter virkelig er
> mangelfulde.
>
> Endvidere så kan man ud fra ovenfor nævnte log se at man har vedtaget at
> udskyde generalforsamlingen til søndag den 6 juni.
>
> Jeg vil i denne sammenhæng gøre opmærksom på vedtægterne på
> https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Forening der siger følgende:

Hej Michael.

Det er selvfølgelig vigtigt at overholde vores vedtægter, men sådan
som de er formuleret nu kan vi ikke undgå at skulle bøje reglerne.
Det er altså ikke muligt at indkalde til et møde med 3 ugers varsel og
stadig nå at afholde generalforsamlingen før udgangen af maj, når vi
skriver 30. maj. Der er sikkert også andre krav i vedtægterne som vi
umuligt kan leve op til. Jeg syntes ikke det behøver blive et større
problem end højest nødvendigt. Vores manglende aktivitetsniveau bør
være vores fokus, ikke om vi overholder nogle vedtægter som alligevel
ikke tager højde for at vi kan ende i en situation som den vi er i
nu...


>
> §4 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden
> udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via email
> til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
>
> §4 Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
> være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen; og
> udsendes til medlemmerne per email senest 5 dage før
> generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet,
> skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april og udsendes til
> medlemmerne sammen med indkaldelse og dagsorden til
> generalforsamlingen.
>
> § 5. Ekstraordinær generalforsamling
> Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen
> finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne
> fremsætter begrundet anmodning om det over for formanden. Anmodningen
> sendes enten skriftligt eller som underskrevet e-mail. I sådanne
> tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
> anmodningen er kommet til formandens kundskab.
> Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2
> uger.
>
> Da vedtægterne er mangelfulde så tolker jeg følgende:
> 1: der kan ikke stilles en bestyrelse på nogen måde da der ikke er
> indkommet forslag til opstillede til andre poster end formand og
> loco-kontakt. Derfor SKAL der indkaldes til en ekstraordinær
> generalforsamling, eller endnu bedre en ny ordinær generalforsamling,
> som dog ikke kan opfylde alle de nuværende vedtægter.
> 2: der er ikke afholdt en gyldig ordinær generalforsamling ifølge
> vedtægterne, og da der ikke som sådan er defineret i vedtægterne hvad
> dette betyder, så jeg vil mene at en næse er på plads til bestyrelse og
> formand for ikke at drive foreningen godt nok. Det er trods alt ifølge
>
> §6 Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der
> foruden formanden består af kassereren, og 3 medlemmer. Bestyrelsen
> vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der
> hvert år vælges 3 medlemmer foruden formanden og kasseren.
>
> Bestyrelsen og formanden der står for den daglige ledelse.
>
> Jeg vil derfor foreslå at foreningen opløses da den åbenlyst har udtjent
> sin brug, og da der åbenlyst ikke er interesse for foreningen med mindre
> der er ”kontroverser” som det skete sidste år op til
> generalforsamlingen.
>
> Jeg vil ligeledes foreslå at da det er foreningen der pt har status som
> officielt locoteam så skal nogen tage kontakt til loco-counsel og
> orientere om at denne forening ikke magter dette og at der derfor vil
> foregå en omstrukturering af det danske loco-team
>
> Jeg vil også foreslå at vi ved hjælp af denne tråd starter en diskussion
> om behovet for denne forening, for en eventuel struktur for hvordan man
> på seriøs vis kunne strikke et comunity sammen hvor det ikke er en
> forskel på medlemmer af en forening og comunityet.


Jeg skal på ingen måde prøve at løbe fra det ansvar jeg naturligt har
som formand det sidste års tid, men jeg syntes dog lige vi skal vente
og se hvad der sker på søndag, før vi går i gang med at nedlægge
foreningen.

Når det er sagt, så er det selvfølgelig ingen naturlov at der skal
eksisterer en forening af danske Ubuntubrugere. Hvis der er andre og
bedre måder at organiserer os på, så skal jeg på ingen måde stå i
vejen for det.


Mvh.
Søren

> Personligt har jeg følgende vigtige forskelle til hvordan det ser ud
> lige pt.
>
> 1: alle skal have mulighed for at blive medlem uden hensyn til økonomi
> og proforma.
>
> 2: vi skal have alle folk engageret og ikke bare en lille gruppe som er
> ledere.
>
> 3: der skal ske noget.
>
>
>
> --
> ubuntu-dk mailing list
> ubuntu-dk at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
>Mere information om maillisten ubuntu-dk.