[ubuntu-dk] Ytringsfrihed, demokrati m.v.

Christoffer Kiilerich Nielsen eitreach at gmail.com
Tor Okt 8 15:36:31 BST 2009


Selvom der tilsyneladende ikke længere hersker tvivl om argumentet om
ytringsfrihed, er jeg alligevel trist over at jeg ikke fik fremført det mere
diplomatisk på forum. Det er noget jeg må forsøge at gøre langt bedre
fremover.  Det har ikke været min intention at sprede harme hos nogle
brugere.

Mvh.

Den 8. okt. 2009 14.32 skrev Martin Pihl <martin at martinpihl.dk>:

> Fin liste, Niels. En ting jeg vil supplere med:
>
> At der, fremadrettet, skal laves en meget konkret liste med beslutninger
> om konkrete ting, som er tilladt/forbudt.
>
> I løbet af et forums levetid oplever et forumstaff en hel del
> enkelttråde, som udfordrer retningslinjerne og gældende praksis, og som
> kræver en revurdering af dem (det er disse, der gør en
> redaktørs/administrators job vanskeligt).
>
> Fx: Hvornår går en diskussion om The Pirate Bay over stregen: 1) Når de
> blot nævnes? (lovligt) 2) Når der skrives hvordan man skifter til
> OpenDNS og dermed omgår spærringen (lovligt), eller 3) linker til en
> torrent med beskyttet indhold (ulovligt).
>
> Eller som i tilfældet med cracking af en administratorkonto. Ikke noget
> ulovligt i sig selv - noget jeg har måtte gøre mange gange selv i
> forskellige sammenhænge - og noget man alligevel kan finde information
> på ved at google. Men er det noget vi vil hjælpe med _vores_ forum? Er
> det uetisk, og tør vi ikke tage chancen for at vedkommende skal bruge
> den information  til noget ulovligt?
>
> Der kommer hele tiden nogle tråde, som gør at man må sætte en ny grænse
> for, hvad der tillades på forummet. Alle er aldrig enige, og nogen vil
> nogle gange føle sig trådt på. Men der skal lægges et snit et sted.
>
> Det gælder i øvrigt det samme med mailinglisten.
>
> Martin
>
> Niels Kjøller Hansen skrev:
> > Ja, så fik Søren og Martin sagt ca. hvad der skulle siges.
> >
> > Martin pointerer at grundloven ikke giver dig ret til at sige hvad som
> > helst på private områder. Faktisk er det sådan at selv på offentlige
> > steder må man ikke sige hvad som helst, f.eks. må jeg ikke gå ind på en
> > folkeskole og begynde at fortælle børnene om Ubuntu uden at have fået
> > lov først. En avis er heller ikke tvunget til at trykke ens læserbrev,
> > hvis de ikke kan lide indholdet. Men man har ret til under grundloven at
> > starte sin egen avis - eller i dette tilfælde sit eget forum.
> >
> > Men det skulle der jo helst ikke være behov for, så derfor er det IMO
> > vigtigt at vi opretholder en vis form for ytringsfrihed på vores forum.
> > Men dette betyder ikke at det er okay at sige hvad som helst i alle fora
> > og til alle posts. I dette tilfælde var der tale om en support-tråd der
> > udviklede sig til en beskyldning og deraf følgende debat om posterens
> > hensigter. En support-tråd er til support, og debat bør IMO foregå i en
> > anden debat-tråd - og stadig underlagt CoC.
> >
> > Derfor tror jeg at det kunne være sundt at lave et sæt nye regler eller
> > revurdere de gamle til det nye forum - og dette arbejde bør starte så
> > hurtigt som muligt, da det nok ikke bør laves på 20 minutter.
> >
> > Jeg vil da derfor opfordre brugere af forum til at komme med at starte
> > en debat om retningslinjer - både for selve tråden, men også for
> > admin/redaktørenes virke. Eksempler som jeg har trukket ud af denne
> > debat:
> >
> > * Support-tråde er til support. Hvis du ønsker at diskutere indholdet på
> > andet end et teknisk plan, så bedes du starte en ny tråd i et passende
> > forum, der kan henvise til den oprindelige tråd
> >
> > * Redaktører bør undlade at moderere/redigere/låse tråde de selv har
> > deltaget væsentligt i.
> >
> > * Klagevej: Hvis du føler dig trådt over tæerne, så tag det op med en
> > redaktør/admin. Hvis ikke du føler dette tilstrækkeligt, så er
> > foreningen det rette sted; mulighederne er her møderne, bestyrelsen og i
> > sidste ende formanden.
> >
> > Men da jeg ikke er aktiv bruger af forum, så synes jeg ikke at det er
> > noget jeg i princippet skal blande mig i.
> >
> > Og så til sidst lige for at forholde sig til enkelt-sagen, så synes jeg
> > at Martins beskrivelse af en storm i et glas vand er meget passende, og
> > jeg håber at klagen til Community Council bliver trukket tilbage og
> > taget i LoCo-teamet først.
> >
> > mvh
> > Niels
> >
> > tor, 08 10 2009 kl. 11:45 +0200, skrev Per Kongstad:
> >
> >> Hej alle,
> >>
> >> Hermed mit lille ydmyge indlæg til diskussionen omkring forum. Jeg har
> >> tidligere deltaget aktivt på forum, men gør det ikke mere.
> >>
> >> Det grundlæggende element i det danske demokrati har været og er til
> >> en hver tid ytringsfriheden. Derfor er denne specielt beskyttet i den
> >> danske grundlov som
> >> et grundelement sammen med tredelingen af Magten i den lovgivende,
> >> udøvende og dømmende magt. Med ytringsfriheden følger også ansvaret
> >> for ens
> >> handlinger og måder at udtrykke sig på. Man skal stå ved sine
> >> udtalelser og kan retsforfølges for disse.
> >>
> >> Derfor er det med bekymring at se, at en admin frejdigt skriver, at
> >> ytringsfriheden ikke eksisterer på forum! Det må da være en total
> >> fejltagelse og misforståelse.
> >> Det er korrekt at adfærden er reguleret af CoC men dertil at strække
> >> denne til at stå over ytringsfriheden.
> >>
> >> Jeg er velvidende om, at forum er startet af M. Pihl personligt i sin
> >> tid og nu overgivet til foreningen. Pihl har altid accepteret folks
> >> meninger/holdninger og altid udført et samlende
> >> arbejde i den tid. Det er vist kun sket en enkelt gang at Pihl er
> >> faldet lidt uden for denne med sin opfordring til at tælle til 10 og
> >> det er efter, at han er trådt over i de dødeliges rækker
> >> på forum!
> >>
> >> Det er sket et par gange, at en redaktør, som har udtrykt sin egen
> >> holdning i en tråd også bagefter låser denne tråd selv. Det er aldrig
> >> godt, at én af de diskuterende
> >> parter låser en tråd, fordi andre har en anden holdning og udtrykker
> >> denne. Det er tæt på knægtelse af ytringsfriheden og grænser til
> >> magtmisbrug. Det kan godt være
> >> at intentionerne har været anderledes. I Pihls tid blev de altid låst
> >> op senere, men det kan vi jo tvivle på med den seneste udmelding. Jeg
> >> gætter på, at det har været
> >> ytringsfriheden, som har ligget til grund fra Pihls side, dog uden at
> >> vide dette.
> >>
> >> Der skal ikke herske tvivl om, at for det danske demokrati er det
> >> grundlæggende princip ytringsfriheden, og ingen andre end den dømmende
> >> magt kan dømme i
> >> disse sager og ikke en eller anden admin.
> >>
> >> Vi har set det indtil flere gange, at alt bliver blæst op med
> >> konfrontationer fra første færd fra nuværende admin i det offentlige
> >> rum. Denne adfærd er konfliktskabende!
> >> Jeg har aldrig forstået en sådan adfærd. I min lille verden ville man
> >> bygge broer ved lige at sende en privat besked til den formastelige,
> >> som sikkert ville overveje en
> >> ekstra gang om at omformulere sit indlæg. Men nej, fuld fart frem med
> >> sin egen lille vendetta! Jeg mener ikke, at det er admins rolle at
> >> være konfliktskabende eller lege politi
> >> og retsvæsen. Selvfølgeligt kan en admin senere offentliggøre en sådan
> >> pb, hvis den der overtræder reglerne ikke vil indordne sig, men jeg
> >> tror aldrig det ville blive nødvendigt.
> >> Jeg har trods alt lidt tiltro til det gode i alle mennesker. Jeg er
> >> overbevist om, at Pihl har brugt disse 'metoder' tidligere med succes.
> >>
> >> Vi kan alle udtrykke os lidt forkert en gang imellem, men vi skal bare
> >> vejledes eller gøres opmærksomme på fejlen. Det er selvfølgeligt
> >> uheldigt at udtrykke injuriende påstande til
> >> en nytilkommen person, som vil vide hvordan vi kan få adgang til en
> >> admin konto. Der er nogen, der skriver, at der ikke skal reageres. Jeg
> >> mener, at det ville være på sin plads at skrive, at
> >> der ikke rådgives med den slags råd og henviser til at vedkommende
> >> selv må finde disse oplysninger. Som der er nogen der gør opmærksom
> >> på, kan der ligge noget bagved!
> >>
> >> Da vi alle er mennesker, og ingen er perfekte, ville det klæde de
> >> personer, der laver fejl, at undskylde. Og det tror jeg vil blive
> >> accepteret og opfattet positivt. Men den nuværende admin har aldrig
> >> udtrykt beklagelse eller lignende ved disse fejl. Der har altid
> >> opstået en larmende tavshed så at sige. Vær venlig ikke at opfatte
> >> dette som et personangreb, men som et angreb på handlinger.
> >> Altså her spilles bolden og ikke manden!
> >>
> >> Slutteligt kan vi jo konstatere, at demokratiet er lidt i underskud
> >> her, idet, ingen udover en lille lukket kreds, har bestemt, hvem der
> >> skal have ekstra rettigheder på forum. Dette er et levn
> >> fra 'diktator' Pihls tid. Jeg finder det i orden, at dette angribes
> >> lidt. Kan også se, at Pihl er klar over dette og udtrykker, at dette
> >> ændres indenfor den nærmeste tid.
> >>
> >> Så jeg vil opfordre admin til, at kravle lidt ned fra denne ophøjede
> >> piedestal og udvise lidt mere ydmyghed. Dette indebærer også at løse
> >> konflikter udenfor det offenlige rum, uden at
> >> fraskrive sig retten til offenliggørelse senere.
> >>
> >> Samarbejde skabes ikke ved at irettesætte i det offentlige rum, som
> >> mange gange har været standarden på forum, men ved at slibe kanterne
> >> af med lidt diplomati!
> >>
> >> /Per
> >> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> >> Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
> >> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
> >>
> >> iEYEARECAAYFAkrNtKkACgkQ2y9v5yQlyH2bLQCfe0vQ7HWEgxeay9nY1NXXBAdo
> >> 7x0AoIf7exUbnz4br0v2kXf5VgbGsDYb
> >> =Qln8
> >> -----END PGP SIGNATURE-----
> >>
> >>
> >>
> >
> >
> >
> >
>
> --
> ubuntu-dk mailing list
> ubuntu-dk at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20091008/9eb15b89/attachment-0001.htm 


Mere information om maillisten ubuntu-dk.