[ubuntu-dk] Ytringsfrihed, demokrati m.v.

Per Kongstad p_kongstad at op.pl
Tor Okt 8 10:45:19 BST 2009


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hej alle,

Hermed mit lille ydmyge indlæg til diskussionen omkring forum. Jeg har
tidligere deltaget aktivt på forum, men gør det ikke mere.

Det grundlæggende element i det danske demokrati har været og er til
en hver tid ytringsfriheden. Derfor er denne specielt beskyttet i den
danske grundlov som
et grundelement sammen med tredelingen af Magten i den lovgivende,
udøvende og dømmende magt. Med ytringsfriheden følger også ansvaret
for ens
handlinger og måder at udtrykke sig på. Man skal stå ved sine
udtalelser og kan retsforfølges for disse.

Derfor er det med bekymring at se, at en admin frejdigt skriver, at
ytringsfriheden ikke eksisterer på forum! Det må da være en total
fejltagelse og misforståelse.
Det er korrekt at adfærden er reguleret af CoC men dertil at strække
denne til at stå over ytringsfriheden.

Jeg er velvidende om, at forum er startet af M. Pihl personligt i sin
tid og nu overgivet til foreningen. Pihl har altid accepteret folks
meninger/holdninger og altid udført et samlende
arbejde i den tid. Det er vist kun sket en enkelt gang at Pihl er
faldet lidt uden for denne med sin opfordring til at tælle til 10 og
det er efter, at han er trådt over i de dødeliges rækker
på forum!

Det er sket et par gange, at en redaktør, som har udtrykt sin egen
holdning i en tråd også bagefter låser denne tråd selv. Det er aldrig
godt, at én af de diskuterende
parter låser en tråd, fordi andre har en anden holdning og udtrykker
denne. Det er tæt på knægtelse af ytringsfriheden og grænser til
magtmisbrug. Det kan godt være
at intentionerne har været anderledes. I Pihls tid blev de altid låst
op senere, men det kan vi jo tvivle på med den seneste udmelding. Jeg
gætter på, at det har været
ytringsfriheden, som har ligget til grund fra Pihls side, dog uden at
vide dette.

Der skal ikke herske tvivl om, at for det danske demokrati er det
grundlæggende princip ytringsfriheden, og ingen andre end den dømmende
magt kan dømme i
disse sager og ikke en eller anden admin.

Vi har set det indtil flere gange, at alt bliver blæst op med
konfrontationer fra første færd fra nuværende admin i det offentlige
rum. Denne adfærd er konfliktskabende!
Jeg har aldrig forstået en sådan adfærd. I min lille verden ville man
bygge broer ved lige at sende en privat besked til den formastelige,
som sikkert ville overveje en
ekstra gang om at omformulere sit indlæg. Men nej, fuld fart frem med
sin egen lille vendetta! Jeg mener ikke, at det er admins rolle at
være konfliktskabende eller lege politi
og retsvæsen. Selvfølgeligt kan en admin senere offentliggøre en sådan
pb, hvis den der overtræder reglerne ikke vil indordne sig, men jeg
tror aldrig det ville blive nødvendigt.
Jeg har trods alt lidt tiltro til det gode i alle mennesker. Jeg er
overbevist om, at Pihl har brugt disse 'metoder' tidligere med succes.

Vi kan alle udtrykke os lidt forkert en gang imellem, men vi skal bare
vejledes eller gøres opmærksomme på fejlen. Det er selvfølgeligt
uheldigt at udtrykke injuriende påstande til
en nytilkommen person, som vil vide hvordan vi kan få adgang til en
admin konto. Der er nogen, der skriver, at der ikke skal reageres. Jeg
mener, at det ville være på sin plads at skrive, at
der ikke rådgives med den slags råd og henviser til at vedkommende
selv må finde disse oplysninger. Som der er nogen der gør opmærksom
på, kan der ligge noget bagved!

Da vi alle er mennesker, og ingen er perfekte, ville det klæde de
personer, der laver fejl, at undskylde. Og det tror jeg vil blive
accepteret og opfattet positivt. Men den nuværende admin har aldrig
udtrykt beklagelse eller lignende ved disse fejl. Der har altid
opstået en larmende tavshed så at sige. Vær venlig ikke at opfatte
dette som et personangreb, men som et angreb på handlinger.
Altså her spilles bolden og ikke manden!

Slutteligt kan vi jo konstatere, at demokratiet er lidt i underskud
her, idet, ingen udover en lille lukket kreds, har bestemt, hvem der
skal have ekstra rettigheder på forum. Dette er et levn
fra 'diktator' Pihls tid. Jeg finder det i orden, at dette angribes
lidt. Kan også se, at Pihl er klar over dette og udtrykker, at dette
ændres indenfor den nærmeste tid.

Så jeg vil opfordre admin til, at kravle lidt ned fra denne ophøjede
piedestal og udvise lidt mere ydmyghed. Dette indebærer også at løse
konflikter udenfor det offenlige rum, uden at
fraskrive sig retten til offenliggørelse senere.

Samarbejde skabes ikke ved at irettesætte i det offentlige rum, som
mange gange har været standarden på forum, men ved at slibe kanterne
af med lidt diplomati!

/Per
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iEYEARECAAYFAkrNtKkACgkQ2y9v5yQlyH2bLQCfe0vQ7HWEgxeay9nY1NXXBAdo
7x0AoIf7exUbnz4br0v2kXf5VgbGsDYb
=Qln8
-----END PGP SIGNATURE-----
Mere information om maillisten ubuntu-dk.