[ubuntu-dk] Oplæg til licensvalg på hjemmeside, forum, wiki, etc.

Lasse Havelund lasse at havelund.org
Søn Jun 14 20:24:42 BST 2009


Det virker som en god idé med en overordnet licens---derudover er jeg 
tilhænger af CC-A-SA-licensen, som foreslået. Jeg mener ikke nødvendigvis, 
at alt vi linker til bør have samme licens, men alt, som kommer til at ligge 
på selve siden (inkl. forum/wiki/whatever) også skal falde under samme 
licens.

/MenZa

--------------------------------------------------
From: "Sakse Dalum" <don.s at yodanism.org>
Sent: Sunday, June 14, 2009 8:01 PM
To: "Ubuntu DK" <ubuntu-dk at lists.ubuntu.com>
Subject: [ubuntu-dk] Oplæg til licensvalg på 	hjemmeside, forum, wiki, etc.

> Ubunteros og venner af Det danske Ubuntu community!
>
> I takt med, at vi kommer tættere på den nye hjemmesides udgivelse
> (selvom vi stadig er et stykke fra), bevæger vi os også mod nogle af de
> mindre computer-tekniske beslutninger. Det er ved at blive tid til at
> snakke licenser - i et meget bredt omfang.
>
> Når den nye hjemmeside bliver lanceret, bliver alt integreret - forum,
> wiki, guides, statisk hjemmeside, mailliste -, og bestyrelsens ønsker,
> at disse bliver omfattet af en overordnet licens (hvor det er muligt).
> Derfor er dette et oplæg til, at der bliver valgt en licens, der dækker
> alt materiale (tekst, billeder, lyd, video osv.) på de medier vi har til
> rådighed i Ubuntu Danmark.
>
> Det, der skal tages stilling til, er følgende:
> - Hvilken licens? (CC, GFDL, PD, etc.)
> - Hvad skal licensen dække over? (ønskes der forskellig licens på forum
> og wiki? Skal der ikke være licens på forum posts? Skal eksterne links
> til billeder, citater o.l. være licenseret under den samme licens, for
> at de må postes?)
>
> Det er vigtigt at huske på, at dette oplæg kun omfatter licensen. Det
> har intet at gøre med tekniske restriktioner, medmindre licensen
> indebærer dette. Derfor vil det ikke have nogen indflydelse på
> eksempelvis diskussionen om guides på wiki, hvor der er blevet udtrykt
> bekymring ved, at andre kan redigere wiki-sider.
>
> Bestyrelsen går ind for, at det skal være en fri (copyleft) licens og
> foreslår mere specifikt, at vi vælger Creative Commons Attribution-Share
> Alike[1].
>
> Dette oplæg er sendt til diskussion på både maillisten og forum, men
> bestyrelsen anbefaler, at vi holder diskussionen på maillisten.
> Derudover er det også sat som oplæg til diskussion på mødet onsdag d. 17
> juni, hvor vi vil beslutte hvor og hvornår den endelige beslutning
> finder sted.
>
> På bestyrelsens vegne,
> - Sakse "Don S" Dalum
>
> [1] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.da
>
>
> -- 
> ubuntu-dk mailing list
> ubuntu-dk at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
> Mere information om maillisten ubuntu-dk.