[ubuntu-dk] Danmarksmesterskab i Ubuntu

Soren Hansen soren at ubuntu.com
Man Jan 5 08:55:34 GMT 2009


On Tue, Dec 30, 2008 at 02:40:08PM +0100, Martin Pihl wrote:
> Jeg har derfor skrevet lidt ned omkring det, som jeg gerne vil have
> nogle input på. Det er med vilje, der "kun" er tre discipliner, da vi
> heller ikke vil drukne det første gang.
> 
> Hvis forslaget kan accepteres, kan vi få det besluttet på IRc mødet i
> midten af januar, og i slutningen af januar offentliggøre det. Til
> Ubuntu Live! i efteråret kan vi så kåre de første vindere :-)
> 
> http://wiki.ubuntu-dk.org/Ubuntu_Danmarksmesterskab

Under "Regler for at deltage" står der, at det materiale, der indgives
sammen med nomineringen skal være fra egen computer.. Hvad nu hvis man
gerne vil nominere andre end en selv? Så vidt jeg lige kan se giver det
kun mening at nominere sig selv til skrivebordsprisen. For de to andre
virker det mere oplagt at nominere hinanden.

-- 
Soren Hansen        | 
Virtualisation specialist | Ubuntu Server Team
Canonical Ltd.       | http://www.ubuntu.com/
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn    : ikke tilgængelig
Type    : application/pgp-signature
Størrelse : 315 bytes
Beskrivelse: Digital signature
URL    : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20090105/ee8d9055/attachment.pgp 


Mere information om maillisten ubuntu-dk.