[ubuntu-dk] Indkaldelse til generalforsamling

Martin Pihl martin at martinpihl.dk
Tor Apr 16 21:03:06 BST 2009


Så er det tid til ordinær generalforsamling: *Søndag den 10. maj kl.
16.00* i IRC kanalen #ubuntu-dk-moede på Freenode.

Husk at forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før. Hvis man ønsker opstilling til bestyrelsen skriver man sig på
her:
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Forening/Generalforsamlinger/Generalforsamling%20nr.%202


  Dagsorden er:

1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmetællere
3 Formandens beretning
4 Regnskabsaflæggelse
5 Behandling af indkomne forslag
6 Fastsættelse af kontingent
7 Godkendelse af budget
8 Valg af bestyrelse
  * Valg af formand
  * Valg af kasser
  * Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  * Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
  * Valg af LoCo kontakt
9 Eventuelt

Der er valg af ny formand til foreningen, da undertegnede ikke genopstiller.

Se i øvrigt vedtægter på https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Forening
Mere information om maillisten ubuntu-dk.