[ubuntu-dk] Hjælp med at udbrede Ubuntu

Carsten Agger agger at c.dk
Fre Nov 14 19:17:22 GMT 2008


fre, 14 11 2008 kl. 19:56 +0100, skrev Martin Pihl:
> På engelsk har man betegnelse "advocacy" om det at sprede ordet, og på 
> dansk bruges ordet også enkelte steder, som fx i "at advokere for 
> noget". Men en advocate på engelsk har en lidt anden betydning, end en 
> advokat har på dansk. 'Marketing' er næste det eneste ord vi har, som 
> dækker den betydning, der ligger i bl.a. advocacy samt de andre ting der 
> indgår i at sprede ordet...


"Marketing" har så en lovligt "kommerciel" klang. Man kunne også tale om
"oplysningsarbejde". I IT-sammenhæng taler man også somme tider om
"evangelisme", men det har så af andre grunde også en lidt uheldig
klang ... 

Men nu hvor vi er ved marketingssnakken, så kunne det faktisk være rart
at få produceret nogle egentlige foldere, flyers og andet materiale på
dansk. Indtil videre har jeg mest set arrangementsplakaterne, og det
kunne være rart at have mere generelle løbesedler, plakater osv., man
f.eks. kunne lægge sammen med en stak CD'er i bibliotekets
EDB-afdeling. 

På et tidspunkt, når foreningen får noget, der minder om et budget,
kunne man få trykt noget hos et trykkeri, men i mellemtiden ville ting
til udprint også være fint. Der findes meget godt grafisk materiale på
engelsk allerede, så egentlig er det vel bare at få fat i
Inkscape/GIMP-filer til noget af det bedste eksisterende materiale og se
at få det oversat?

En opfordring lige så meget til mig selv som til andre :-). Men det er
én af de spændende opgaver, jeg kan se forude.

hilsen Carsten

Mere information om maillisten ubuntu-dk.