[ubuntu-dk] referat

Niels Kjøller Hansen niels.k.h at gmail.com
Søn Jul 27 22:03:11 BST 2008


Lidt sent, men here goes....

================================================
== Referat af 15. møde i det danske LoCo team ==
================================================

Tilstede var:
=============
Niels Kjøller Hansen, <gnomonic>
Søren Caspersen, <sbc>
Martin, <Broder_Barteser>
Martin Pihl, <mpih>
Frank Jørgensen, <FrankieRK>
Eric Bellaiche, <Ramiraz>
Jesper Jarlskov, <jarlen_>
Christian Arvai, <pixiarvai>
Allan, <smeg01>
Michael, <MikeDK>
Ukendt, <Qubex>

Dagsorden:
==========
   1. Hej og navnerunde 
   2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
   3. Valg af referent 
   4. Mødeaktivitet i sommerperioden. Skal vi køre på med møder 1 gang
    om måneden eller er det for optimistisk mht. ferie osv. (sbc) 
   5. Flere (og kortere møder)? Har vi brug for at holde møder 2 gange
    om måneden? Måske på en anden ugedag? (sbc) 
   6. Oversættelse af CoC Hvis vi vil bruge CoC mere i det danske Team
    skal vi næsten have en oversættelse (sbc) 
   7. TeamContact - Indtil nu har vores Team Contact ikke været på
    valg siden udnævnelsen. Skal der evt. indføres valg til denne
    tillidspost, måske en gang om året? (sbc) 
   8. GlobalBugJam - Skal vi være med? Skal vi evt. dreje det i en
    mere oversætter / LoCo aktivitets retning? (sbc) 
   9. TeamReports - Månedlige rapporter er det noget vi skal have?
    (sbc) 
  10. Nedsættelse af en marketingsgruppe samt en pressekontakt til
    styrkelse af Ubuntu (Danmark) i dansk presse (MartinPihl) 
  11. Optagelse af nye medlemmer (se nedenfor) 
  12. Næste møde - hvornår? 
  13. Eventuelt
   1. 
1. Hej og navnerunde
====================
Overstået fredeligt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
=========================================
Godkendt

3. Valg af referent
===================
Gnomonic valgt uden modkandidater

4. Mødeaktivitet i sommerperioden
=================================
Det blev aftalt ikke at nedsætte antallet af møder hen over sommeren.

5. Flere og kortere møder
=========================
Det blev vedtaget at holde møder to gange om måneden. Det ene holdes den
første søndag i måneden som hidtil, og det andet holdes på en ugedag
midt i måneden, der skal defineres nærmere til næste møde.

6. Oversættelse af CoC
======================
Der findes to eksisterende oversættelser: 
   * En der bliver anvendt på ubuntudanmark.dk som regelsæt
    http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=24&t=2280 . Denne
    oversættelse er tilpasset brug for et forum 
   * En oversættelse lavet af Gnomonic, der mere nøje følger den
    oprindelige Ubuntu Code of Conduct.
    http://kjoller.eu/stuff/coc.html

Sidstnævnte er nyskrevet og har endnu ikke været gennem rette-proces.
Det blev besluttet at vedtage den officielle ubuntu-dk CoC til næste
møde

7. Team Contact på valg?
========================
Istedet for enevældig TeamContact er det blevet besluttet at der holdes
valg en gang om året. Tidspunkt for valg tages i forbindelse med
etablering af forening.

8. Global Bug Jam
=================
Umiddelbart, så virkede det ikke som der var tid/overskud til at deltage
i Bug Jam, men Martin Pihl ville prøve at få fat i de "erfarne
gutter" (Søren og/eller Mads). Der var snak om at gøre det til en
mini-kursus-dag i bug-behandling.

9. Team Reports
===============
Fordelen i at begynde på TeamReports var at profilere Ubuntu-dk som
dukse. Dog var den generelle holdning at det var unødvendigt spild af
ressourcer.

10. Nedsættelse af Marketingsgruppe og pressekontakt
====================================================
Læs mere her:
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2008-July/000947.html
Det blev besluttet at nedsætte en åben marketingsgruppe og at vælge
pressekontakten på næste møde.

11. Optagelse af nye medlemmer
==============================
Ingen ansøgninger

12. Næste møde - hvornår?
=========================
Næste møde er Søndag d. 3. august kl. 16.00 i #ubuntu-dk-moede @
freenode

13. Eventuelt
============= 
   * Søren C meddeler at #ubuntu-dk-moede nu er logget. Log kan ses
    på http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/
   * Jesper Jarlskov spørger hvad medlemskabet i punkt 11 går ud på,
    og Martin Pihl foreslår at vi laver en wiki-side om det, men
    Søren C mener at det er bedre at vente til efter
    forenings-strukturen er fastlagt, men at folk selvfølgelig er
    velkomne.
Mere information om maillisten ubuntu-dk.