[ubuntu-dk] "Udadvendte" aktiviteter

Daniel Skov Klejnstrup danielklejnstrup at gmail.com
Ons Feb 13 21:07:25 GMT 2008


Godt initiativ, Carsten!

Jeg har selv gået med udbredelse gennem skolerne i tankerne. Især
privatskolerne, tror jeg, er mere åbne overfor billigere alternativer (de er
så vidt jeg ved, også mere frie til at gøre hvad de vil IT-mæssigt, ift.
folkeskolen)

Jeg har aldrig selv opsøgt en skole, i mangel på kompetencer indenfor
opsætning af et brugercentralt netværk, (så alle brugere kan logge på alle
computere) men er meget interesseret i at deltage i et sådant arrangement i
Århus-regionen, men kan ikke håndtere at arrangere det selv.

Personligt bruger jeg Kubuntu, og jeg har erfaret at nybegyndere typisk har
nemmere ved at bruge KDE ift. Gnome. - Hvad er jeres opfattelse på det
punkt?

I forhold til sådanne "udadvendte" arrangementer, tror jeg det er vigtigt at
vi kan garantere/tilbyde en, eller flere, opfølgninger på implementationen,
så evt. mangler udbedres, og åbne spørgsmål bliver besvarede.

P.t. er jeg temmelig ophængt rent tidsmæssigt, men efter sommerferien vil
jeg have masser af tid til disse arrangementer. (Jeg har også mit
gågade-projekt jeg går og tygger på! :/)

Er der generel opbakning til det?


Mere information om maillisten ubuntu-dk.