[ubuntu-dk] IRC mødepunkter

Christoffer Kiilerich Nielsen eitreach at gmail.com
Man Dec 29 17:35:39 GMT 2008


Jeg hylder disse to indlæg!

Mvh.


Den 29. dec. 2008 17.10 skrev Jesper Jarlskov <jesper at jarlskov.dk>:

> Hey
>
> Det kunne ihvertfald være lækkert at få lidt mere struktur på møderne da
> meget af det idag er støj. Mht. 3 vil det i givet fald blive nødvendigt
> at have valg af dirigent/ordstyrer sammen med valg af referent.
> Men gode pointer.
> Jeg ved ikke om vi også skal have lidt mere struktur på opsummeringen af
> hver møde.
> F.eks. synes jeg godt at det kunne være referentens job at gøre klar til
> næste møde, dvs. gå på https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/M%C3%B8der og
> opsætte dagsorden til efterfølgende møde, og tilføje punkter som der har
> været enighed om at udskyde.
> Jeg synes tit det opdages i sidste øjeblik at der ikke er lavet
> dagsorden eller lignende, og der er generelt ikke så meget styr på det
> efter min mening.
> F.eks. står sidste onsdagsmøde, som blev aflyst, stadig som "næste møde".
>
> Jesper Jarlskov
>
>
> Martin Pihl wrote:
> > Hej alle
> >
> > Indimellem har vi nogle punkter på IRC møderne, som er mere eller mindre
> > kontroversielle, eller som kræver diskussion før en beslutning kan tages.
> >
> > Det kan være en langsommelig og frustrerende proces at lade 10-20 mand
> > diskutere disse punkter på IRC. Jeg vil derfor foreslå et par
> > møderegler, som kan gøre IRC møderne mere struktureret, så vi kan nå
> > mere til dem:
> >
> > *1)* IRC møderne bliver brugt til at _beslutte_ punkter. Hvis punktet
> > ikke kræver belsutning, skal punktet markeres med *[debat]* på
> > dagsordenen. Hvis der er debatpunkter på dagsordenen, skal der tages
> > stilling til, hvor lang tid der må bruges på dem (de ikke lægger beslag
> > på hele mødet).
> >
> > *2)* Punkter der kræver en beslutning af IRC mødet skal være sat på
> > dagsordenen mindst én uge inden mødet, og _skal_ være lagt ud til
> > diskussion på mailinglisten til diskussion ligeledes en uge inden mødet.
> >
> > *3)* Ved diskussionspunkter styres taletid af dirigenten/ordstyren, og
> > ønske om taletid markeres med ! (udråbstegn). Der opfordres til at man
> > forbereder sit svar til når man har ordet.
> >
> > *4)* Møderne starter kl. *16.00*. Ikke 16.05, ikke 16.10 men *16.00*. Så
> > vær der 15.55...
> >
> > Er der opbakning til disse punkter, og er der andet, som man ønsker vi
> > tager omkring mødekulturen?
> >
> >
> > Pihl
> >
>
>
> --
> ubuntu-dk mailing list
> ubuntu-dk at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.