[ubuntu-dk] [Leg <leg at besked.com>: Nedbrud]

Soren Hansen soren at ubuntu.com
Søn Sep 2 17:21:34 BST 2007


----- Forwarded message from mailman-bounces at lists.ubuntu.com -----

From: Leg <leg at besked.com>
To: ubuntu-dk-bounces at lists.ubuntu.com
Subject: Nedbrud
Disposition-Notification-To: "Leg" <leg at besked.com>

 Hej alle Ubuntufolk, tak for jeres mange input. 
Problemet var at sætte skærmopløsningen op fra 1024x768 58 Hertz til
1240x1024 85 Hertz.
Jeg prøvede først at finde en mulighed gennem Synaptic pakkehåndtering. Det
så ikke ud til at der var mulighed for opdatering derfor downloadning fra
Nvidia's hjemmeside.
Jeg har geninstalleret Ubuntu og er altså started forfra. Jeg har stadig
samme problem med skærmopløsningen. Jeg har enablet Nvidia accelrated
graphic driver. Lige nu er opløsningen altså 1024x768 ved 60 Hertz. Hvad gør
jeg nu kort fortalt, jeg er selvføgelig villig til at eksperimetere.
 
De bedste hilsner til jeg alle
 ----- End forwarded message -----


Mere information om maillisten ubuntu-dk.