[ubuntu-dk] Gang i "community'en" igen?

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Ons Apr 25 18:06:06 BST 2007


Gang i "community'en" igen?

Siden sidste irc møde er det mit indtryk at aktivitetsniveauet har været
lidt lavt.

Derfor har jeg her 3 konkrete forslag som forhåbentlig kan skabe lidt debat
og efterfølgende aktivitet i LoCo-teamet.


1) Vi (genindfører?) månedlige irc møder.

2) Vi forpligter os til på en eller anden måde at markere hver udgivelse
(altså 2 gange om året, næste gang til oktober).

3) Vi forpligter os til mellem hver udgivelse at afholde 2 arrangementer.
Det kunne både være udadvendte arrangementer (f.eks. uddeling af live-cd'er)
eller mere interne (f.eks. oplæg fra udviklere, tips&tricks eller en
arbejdsweekend/sweatshop med fokus på dokumentations/oversættelses arbejde
etc.)

(Dette må selvfølgelig aldrig blive en hæmsko. Hvis der er et arrangement
under opsejling skal det selvfølgelig aldrig afvises med "vi har opfyldt
vores kvote for denne periode".)


Hvis der er enighed om ovenstående (eller noget lignende) vil jeg også
foreslå at vi udnævner en "tovholder" til hvert projekt. Ikke for at kunne
pege fingre hvis noget går galt, men for at sikre at der faktisk er nogen
der følger op på projektet. Denne tovholder skal selvfølgelig kunne bede om
hjælp, men der er nok en tendens til at  alle tænker "der er nok nogen andre
der gør det" hvis der ikke er sat et eller flere navne på en opgave.
Tovholderen kan selvfølgelig altid uddelegere ansvar og opgaver, eller melde
ud hvis andre ting (familie, job, skole, vista...) tager for meget tid og en
anden skal tage over.


Med håb om en konstruktiv debat ;)

Søren


Mere information om maillisten ubuntu-dk.