S ubuntu-dk GOLDEN LOTTERY WORLD WIDE, FROM: PROMOTION/PRIZE AWARD DEPT., REF: 241918906-076,BATCH: 00189/04,,ATTN: LUCKY WINNER,

ubuntu-dk GOLDEN LOTTERY WORLD WIDE, FROM: PROMOTION/PRIZE AWARD DEPT., REF: 241918906-076,BATCH: 00189/04,,ATTN: LUCKY WINNER,

Hans Gejlsbjerg hans.gejlsbjerg at mail.dk
Tor Nov 17 16:42:03 CST 2005


Dear Ubuntu,
Thanx for you nice e-mail about the 150,000 euro you have told me that I 
am the winner of.
Of course i am happy.. and in advance thanx.
Unfortunately my language is Danish so the rest will go in the danish 
language, which i know you will hardly have problems with the 
understanding of as.. you have an Ubuntu-department also in Denmark :-)
Your truely
Hans Gejlsbjerg


Kære UBUNTU;
Det er da strålende af jer at I underforegivelse af at have foretaget 
valg mellem 100.000 virksomheder samt 1,000,000 baseret på min 
e-mailkonto (hc at no-xp.com som i fik da I lod mig downloade Ubuntu fra 
jer), har  godkendt mig til en "Lumpsum" på hele 150,000 Euro.
Jeres "til lykke" til mig varmer min gamle krop usigeligt meget.
Med hensyn til tilsendelse af gevinsten kan i blot sende den til mig til
Hans Gejlsbjerg,
Tågerupvej 2,
4653 Karise
Danmark.

Hvis I gør det pr. crosset check er der ingen grund til nogen 
forsikringstegning i den anledning. Hvisa I er i tvivl der om, så 
henvend jer til den danske afdeling af UBUNTU. Ja ting kan gøres enkle 
når pengemodtager bor i Danmark :-)

For god orden skyld skal jeg da hermed oplyse, at jeg er langt over 50 
år gammel, og dermed naturligvis har overholdt alle de 
kvalifikationskrav som I omtaler.

Da der således ikke symes at være andre ting for mig at gøre, end at 
vente på tilsendelsen af de 150,000 euro, så vil jeg afvente beløbets 
modtagelse, idet jeg samtidig vil fortælle jer at jeg har fåen Ubuntu 
til at fungere. t ganske udemærket Linux program.

Når jeg har modtaget beløbet er jeg naturligvis parat til at give ubuntu 
de fulde oplysninger fra en nøjere gennemgang af Ubuntu, herunder med 
oplysninger som jeg formoder at andre brugere ( især nybegyyndereI ville 
være glade for at få.

Med venlig hilsen
Hans Gejlsbjerg

PS!. Det eneste der bekymrer mig er at en så vigtig meddelelse som at 
jeg har vundet 150,000 ikke meddeles mig pr. brev og på mit modersmål 
(dansk), når nu Ubuntu angiveligt har afdeling i Danmark, men der er 
måske noget jeg blot skal vente på efter denne aldeles hurtige 
information fra jer.

Nå skidt med det. Normalt kommer der ingen ting ud af ingen ting bortset 
fra lommeuld.

Nå,  glæden hos jer har formentligt også været stor, så hurtigt skulle I 
meddele mig, at jeg har vundet de mange penge.

Mere information om maillisten ubuntu-dk.