[Merge] ~juliank/ubuntu/+source/nautilus/+git/nautilus:fix-double-deref into ~ubuntu-desktop/ubuntu/+source/nautilus:ubuntu/master

Sebastien Bacher seb128 at ubuntu.com
Fri Nov 23 08:19:51 UTC 2018


Review: Approve

Thanks Julian, do you want to merge/upload the fix or would you prefer for someone from desktop to do it?
-- 
https://code.launchpad.net/~juliank/ubuntu/+source/nautilus/+git/nautilus/+merge/359188
Your team Ubuntu Desktop is subscribed to branch ~ubuntu-desktop/ubuntu/+source/nautilus:ubuntu/master.More information about the ubuntu-desktop mailing list