Εργαστήριo Ελεύθερου/Ανοικτού Λογισμικού 2011 (Επαναφόρτωση!) - Free/Open Source Software Workshop 2011 (reloaded!)

Theodotos Andreou theo at ubuntucy.org
Fri Oct 14 08:28:03 UTC 2011


Κάποιες Διορθώσεις - Some Corrections

English Message Follows
-------------------------------------------

Εργαστήρια Ελεύθερου/Ανοικτού Λογισμικού 2011


Η Τοπική Κοινότητα Χρηστών Ubuntu Linux σε συνεργασία με την Υπηρεσία 
Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ και τον Όμιλο Νέων 
Τεχνολογιών του ΤΕΠΑΚ, σας προσκαλεί σε εκδήλωση προβολής των 
δυνατοτήτων του Ελεύθερου/Ανοικτού λογισμικού στους τομείς της ιατρικής, 
πληροφορικής, κατ' οίκον ψυχαγωγίας και μεθόδους αναζήτησης. Η εκδήλωση 
θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου 2011 στη αίθουσα υπολογιστών ΚΧΕ1 του ΤΕΠΑΚ, 
στο κτήριο Ανδρέα Θεμιστοκλέους (Παλιό Κτηματολόγιο) στην Λεμεσό:

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=lemesos&aq=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=47.033113,93.076172&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=&hnear=Limassol,+Cyprus&ll=34.67636,33.044136&spn=0.0015,0.00284&t=h&z=19

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

18:00 - 18:30: "Ελεύθερο/Ανοικτό Λογισμικό στην καθημερινή ιατρική 
πράξη" (Ελληνικά)
                     Δρ Ευγένιος Μεταξάς

18:40 - 19:10: "What is version control software and why do you need 
it?" (Αγγλικά)
                     Leonid Mamchenkov

19:20 - 19:50: "XBMC as a core of home entertainment" (Αγγλικά)
                     Michael Stepanov

20:00 - 20:30: "make install: Μεθόδοι εγκατάστασης Ελεύθερου/Ανοικτού 
Λογισμικού" (Ελληνικά)
                     Μάριος Ισαακίδης

20:30 - 21:00: "Έξυπνες τεχνικές αναζήτησης" (Ελληνικά)
                     Θεόδοτος Ανδρέου

21:10 - 21:40: "Linux Security Tools" (Ελληνικά)
                     Γρηγόρης Χρυσάνθου

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για όλους και μπορείτε να φέρετε και τους 
φορητούς σας υπολογιστές αν χρειάζεστε βοήθεια. Επίσης θα μοιράζονται 
Linux CDs/DVDs

Δοκιμάστε το Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό! Πληροφορική χωρίς εμπόδια!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Workshops of Free and Open Source Software 2011


The Ubuntu Linux Local Community in collaboration with the Information 
Systems and Technology Service of CUT and the New Technologies Club of 
CUT, invites you to a showcase event about the features the Free/Open 
Source Software in medicine, computing, home entertainment and search 
methods . The event will be held on October 21, 2011 in the KXE1 
computer room of CUT, in the Andreas Themistocleous building (Old Land 
registry) in Limassol:

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=lemesos&aq=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=47.033113,93.076172&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=&hnear=Limassol,+Cyprus&ll=34.67636,33.044136&spn=0.0015,0.00284&t=h&z=19

The agenda of the event is as follows:

18:00 to 18:30: "Free / Open Source in everyday medical practice" (Greek)
                     Dr. Eugene Metaxas

18:40 - 19:10: "What is version control software and why do you need 
it?" (English)
                     Leonid Mamchenkov

19:20 - 19:50: "XBMC as a core of home entertainment" (English)
                     Michael Stepanov

20:00 - 20:30: "make install: Installation Methods of Free/Open Source 
Software" (Greek)
                     Marios Isaakidis

20:30 to 21:00: "Intelligent search techniques" (Greek)
                     Theodotos Andreou

21:10 - 21:40: "Linux Security Tools" (Greek)
                     Gregoris Chrysanthou

The event is open to everyone and you can bring your laptop if you need 
any help. We are also going to give away Linux CDs/DVDs

Try Free and Open Source Software! Information without obstacles!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Αν θέλετε να διαγραφείτε από συτή την λίστα ανακοινώσεων στείλτε ένα 
email στο info (at) ubuntucy (dot) com

If you wish to be excluded from this announcements list send a message 
to info (at) ubuntucy (dot) comMore information about the Ubuntu-cy mailing list