Εργαστήριo Ελεύθερου/Ανοικτού Λογισμικού 2011 - Free/Open Source Software Workshop 2011

Theodotos Andreou theo at ubuntucy.org
Thu Oct 13 13:43:30 UTC 2011


English Message Follows
-------------------------------------------

Εργαστήρια Ελεύθερου/Ανοικτού Λογισμικού 2011


Η Τοπική Κοινότητα Χρηστών Ubuntu Linux σε συνεργασία με την Υπηρεσία 
Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ και τον Όμιλο Νέων 
Τεχνολογιών του ΤΕΠΑΚ σας προσκαλεί σε εκδήλωση προβολής των δυνατοτήτων 
του Ελεύθερου/Ανοικτού λογισμικού στους τομείς της ιατρικής, 
πληροφορικής, κατ' οίκον ψυχαγωγίας και μεθόδους αναζήτησης. Η εκδήλωση 
θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου 2011 στη αίθουσα υπολογιστών ΚΧΕ1 στο κτήριο 
Ανδρέα Θεμιστοκλέους (Παλιό Κτηματολόγιο). Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
έχει ως εξής:

18:00 - 18:30: "Ελεύθερο/Ανοικτό Λογισμικό στην καθημερινή ιατρική 
πράξη" (Ελληνικά)
                     Δρ Ευγένιος Μεταξάς

18:30 - 19:30: "What is version control software and why do you need 
it?" (Αγγλικά)
                     Leonid Mamchenkov

19:30 - 20:00: "XBMC as a core of home entertainment" (Αγγλικά)
                     Michael Stepanov

20:00 - 20:30: "make install: Μεθόδοι εγκατάστασης Ελεύθερου/Ανοικτού 
Λογισμικού" (Ελληνικά)
                     Μάριος Ισαακίδης

20:30 - 21:00: "Έξυπνες τεχνικές αναζήτησης" (Ελληνικά)
                     Θεόδοτος Ανδρέου

21:00 - 21:30: "Linux Security Tools" (Ελληνικά)
                     Γρηγόρης Χρυσάνθου

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για όλους και μπορείτε να φέρετε και τους 
φορητούς σας υπολογιστές αν χρειάζεστε βοήθεια.

Δοκιμάστε το Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό! Πληροφορική χωρίς εμπόδια!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Workshops of Free and Open Source Software 2011


The Ubuntu Linux Local Community in collaboration with the Information 
Systems and Technology Service of CUT and the New Technologies Club of 
CUT invites you to a showcase event about the features the Free / Open 
Source Software in medicine, computing, home entertainment and search 
methods . The event will be held on October 21, 2011 in the KXE1 
computer room in the Andreas Themistocleous building (Old Land 
registry). The agenta of the event is as follows:

18:00 to 18:30: "Free / Open Source in everyday medical practice" (Greek)
                     Dr. Eugene Metaxas

18:30 - 19:30: "What is version control software and why do you need 
it?" (English)
                     Leonid Mamchenkov

19:30 - 20:00: "XBMC as a core of home entertainment" (English)
                     Michael Stepanov

20:00 - 20:30: "make install: Installation Methods of Free/Open Source 
Software" (Greek)
                     Marios Isaakidis

20:30 to 21:00: "Intelligent search techniques" (Greek)
                     Theodotos Andrew

21:00 - 21:30: "Linux Security Tools" (Greek)
                     Gregoris Chrysanthou

The event is open to eveyone and you can bring your laptop if you need 
any help.

Try Free and Open Source Software! Information without obstacles!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Αν θέλετε να διαγραφείτε από συτή την λίστα ανακοινώσεων στείλτε ένα 
email στο info (at) ubuntucy (dot) com

If you wish to be excluded from this announcements list send a message 
to info (at) ubuntucy (dot) comMore information about the Ubuntu-cy mailing list