Τις ειλικρινείς μας απολoγίες στην Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας ΤΕΠΑΚ

Theodotos Andreou theo at ubuntucy.org
Wed Oct 22 11:23:15 BST 2008


Θα θέλαμε να απολογηθούμε στην Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας του 
ΤΕΠΑΚ για το λάθος που έγινε στις αρχικές ανακοινώσεις και αναφερθήκαμε 
σε "Τμήμα Πληροφορικής". Σας παρακαλούμε να αγνοήσετε τις παλιές 
ανακοινώσεις και να χρησιμοποήσετε τις καινούργιες για την προβολή της 
εκδήλωσης.More information about the Ubuntu-cy mailing list