<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <p>Hola a tos.</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>tinc un script para convertir fitxers epub a pdf por linia de
      comandaments, uso Calibre, Zip i altres comanments mes per poder
      crear un fitxer comprimit en RAR amb el llibre en epub i en pdf.</p>
    <p>M'estic trobant un problema amb els fitxers epub, que bàsicament
      son directoris comprimits en ZIP, per poder crear el nou fitxer
      utilitzo el fitxer patró que sols dir-se "content.opf" escrit en
      XML i que a partir de las etiquetes dona detalles de la capçalera
      del fitxer .epub</p>
    <p>exemples</p>
    <font size="-1"><b>    <dc:title>Palabras
        necias</dc:title> </b></font>titulo del libro<font
      size="-1"><b><br>
      </b><b>    <dc:creator opf:file-as="Maran Garren"
        opf:role="aut">Maran Garren</dc:creator> </b></font>Author
    del libro<font size="-1"><b>.<br>
      </b></font>
    <p>El problema es que alguns fitxers tenen un directori buit amb el
      mateix nom "content.opf" i que en el moment de la descompressió
      dona errors.</p>
    <p>Quelcom coneix com poder indicar a UNZIP o a ZIP que elimini
      aquest directori des de la línia de comanaments?, per els man no
      soc capaç de trobar-ho.</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>PD: si Hi ha quelcom que  siga interessat en aquest tema puc
      enviar-li l'script sense problemes (també converteix fb2, doc,
      txt, sempre a pdf).</p>
    <p><br>
    </p>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=UTF-8">
      <title></title>
      <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.3 (Linux)">
      <meta name="AUTHOR" content="Pere">
      <meta name="CREATED" content="20070822;15345200">
      <meta name="CHANGED" content="20070822;15395500">
      <meta name="CHANGEDBY" content="Pere">
      <style type="text/css">
        <!--
                P { color: #000000 }
        -->
        </style>
      <p><br>
        Atentament</p>
      <p>Pere M. Navarro i Pujol</p>
      <p>Mòbil +34 676 47 26 90</p>
      <p><a href="mailto:peremnavarro@gmail.com"><font color="#000080">peremnavarro@gmail.com</font></a></p>
      <p><br>
        <br>
      </p>
      <p><a href="https://www.google.com/">
          <img src="cid:part2.081C8CBE.28223B6D@gmail.com">
        </a><br>
      </p>
      <p><font color="#000000">------------------------------------</font></p>
      <p align="CENTER"><font style="font-size: 10pt" size="1"
          color="#000000">AVIS LEGAL</font></p>
      <p lang="ca-ES" align="JUSTIFY"><font style="font-size: 8pt"
          size="1"><font color="#000000"> Nota
            de confidencialitat: Aquest missatge podria
            contenir missatges d'empresa i altre informació
            confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres
            estats, Si
            Vostè el rep per error o sense ser una de les persones
            esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense
            copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció
            relacionada
            amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu
            electrònic
            a l'emissor del missatge. </font>
        </font></p>
      <font style="font-size: 8pt" size="1">
        <p lang="ca-ES" align="JUSTIFY"><font color="#000000">Les
            persones o entitats que incompleixin els deures de
            confidencialitat
            podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia
            sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa
            nacional i internacional.   </font>
        </p>
        <p lang="ca-ES" align="JUSTIFY"><font color="#000000">Gracies
            per la seva cooperació.</font></p>
      </font>
      <p><font color="#000000">------------------------------------</font></p>
      <p align="CENTER"><font style="font-size: 10pt" size="1"
          color="#000000">LEGAL NOTICE</font></p>
      <p lang="en-GB" align="JUSTIFY"><font style="font-size: 8pt"
          size="1"><font color="#000000">Confidentiality
            notice: This mail may include business and other
            confidential information protected under the laws of and
            other
            territories. if you are not one of the intended recipients
            of the
            message, you are legally obliged to delete the message
            content.
            Furthermore, you are kindly requested to report immediately
            the
            incident to the sender. </font>
        </font></p>
      <font style="font-size: 8pt" size="1">
        <p lang="en-GB" align="JUSTIFY"><font color="#000000">Breach
            of confidentiality duties is a serious criminal offence in
            and other
            territories. Offenders shall be legally prosecuted
            worldwide.  </font>
        </p>
        <p lang="en-GB" align="JUSTIFY"><font color="#000000">Thank
            you for your cooperation.</font></p>
      </font>
      <p style="margin-right: 16.43cm"><br>
        <br>
      </p>
    </div>
  </body>
</html>