<div dir="ltr"><div dir="ltr"></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Missatge de Rafael Carreras <<a href="mailto:rcarreras@pm.me">rcarreras@pm.me</a>> del dia ds., 3 d’abr. 2021 a les 19:47:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div>Bon dia ubuntaires.<br></div><div><br></div><div>El proper dissabte 10 d'abril, ens reunirem pel canal #ubuntu-cat de <a href="http://freenode.net" target="_blank">freenode.net</a> per treballar en traduccions d'Ubuntu i altres feines com ordenar el wiki i el web. Si és menester, ens podríem veure pel Jitsi.<br></div><div>Tothom hi serà benvingut.<br></div><div>En principi, farem de 10:00 a 13:30 h.<br></div></blockquote><div><br></div><div>Bon dia,</div><div><br></div><div>Sap greu però dissabte no podré participar de la jornada de treball... passe-ho bé!</div></div><br clear="all"><br>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature">Sisco Garcia gpg 00CE95B1<br><a href="http://siscogarcia.wordpress.com" target="_blank">http://siscogarcia.wordpress.com</a><br><br>Ací treballem amb GNU-LINUX UBUNTU en català.<br>Ubuntu Registered User #17544<br>Linux Registered User #456988<br>Membre de la Free Software Foundation #7289 <<a href="http://www.fsf.org/jf?referrer=7289" target="_blank">http://www.fsf.org/jf?referrer=7289</a>><br>__________________________________________<br>P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.</div></div>