<div>Bon dia equip.<br></div><div><br></div><div>M'han enviat aquesta carta del pla estratègic metropolità de Barcelona, on ens conviden a participar d'un procés de millora de l'àrea metropolitana, apuntant-nos en una llista i ens enviarien convocatòries d'actes i reunions que ens haurien d'interessar.<br></div><div>La poca informació que ofereixen m'ha semblat malament, però potser a algú de l'equip li pot interessar participar-hi.<br></div><div><br></div><div>Salut!<br></div><div><br></div><div class="protonmail_signature_block"><div class="protonmail_signature_block-user"><div>Rafael Carreras<br></div><div>http://rcarreras.caliu.cat<br></div></div><div class="protonmail_signature_block-proton protonmail_signature_block-empty"><br></div></div><div><br></div><div class="protonmail_quote"><div>‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐<br></div><div> El dimecres, 20 de gener 2021 a les 08:55, Gabinet tècnic <gabtecnic@pemb.cat> va escriure:<br></div><div> <br></div><blockquote type="cite" class="protonmail_quote"><div><p>Rafael Carreras<br></p><p>ubuntaires<br></p><p> <br></p><p>Benvolgut Rafael,<br></p><p> <br></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Em poso en contacte amb vosaltres perquè al </span></span></span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://pemb.cat/ca/estatic/que_es_el_pemb/2/"><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Pla Estratègic Metropolità de Barcelona</span></span></span></a><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">,
 com potser vau veure en </span></span></span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200623/481924058712/barcelona-plan-estrategico-2030-area-metropolitana-habitantes.html"><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">premsa</span></span></span></a><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">,
 hem iniciat el nou procés <b>“</b></span></span></span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/"><span><b><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030</span></span></b></span></a><span><b><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">”</span></span></b></span><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"> que durant el 2021 ens portarà a l’elaboració conjunta de les estratègies de desenvolupament de la Regió Metropolitana de Barcelona, en diferents àmbits, i la conseqüent posada en marxa de les missions i projectes relacionats durant els propers 10 anys. L’estem
 dissenyant com un procés </span></span></span><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">col·laboratiu </span></span></span><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">i compartit, “</span></span></span><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">cocreat</span></span></span><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">”,
 del que justament ara estem configurant el mapa de les organitzacions amb les que ens agradaria comptar en alguna de les fases, i que anomenem <b>Mapa d’actors del procés</b>.</span></span></span><br></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"> <br></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">La teva organització (o unitat) ha estat proposada per alguna altra organització com a possible interessada a participar en algun punt del procés Barcelona Demà i, per
 tant, candidata a formar part del seu mapa d’actors. Formar-ne part no implica cap compromís de participació per part vostra, simplement constaríeu en el mapa i, en el seu moment, ens permetria oferir-vos de participar en tallers, debats o actes diversos que
 s’ajustessin als vostres interessos. Si hi esteu conformes i interessats, us demanem que empleneu la següent </span></span></span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://barcelonadema-participa.cat/processes/mapa-actors/f/13"><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">ENQUESTA D’AUTOMAPATGE</span></span></span></a><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">,
 que us portarà uns 5-6 minuts i en la que, <span>a més de donar-nos les dades d’una persona de contacte a qui enviar la informació quan correspongui, podreu ubicar-vos en quin/s dels 6 àmbits i 32 categories temàtiques proposades enfoqueu
 el vostre treball. Amb aquesta informació us coneixerem més i podrem ajustar les propostes de participació al procés. Alhora que podreu consultar el mapa d’actors resultant. Per qualsevol consulta al respecte, podeu fer-la arribar a la Maria </span><span>Cortada</span><span> (</span></span></span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="mailto:mcortada@pemb.cat"><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">mcortada@pemb.cat</span></span></span></a><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">).</span></span></span><span><span class="size" style="font-size:11pt"></span></span><br></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"> <br></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Desitgem, doncs, que us animeu a col·laborar en aquest </span></span></span><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">automapatge</span></span></span><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"> d’organitzacions, i formar part del
 Mapa d’actors del procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” que, sens dubte, generarà un gran capital relacional entre els agents socioeconòmics que hi participin de Barcelona i la seva regió metropolitana.</span></span></span><br></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"> </span></span></span><br></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Cordialment,</span></span></span><br></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"> </span></span></span><br></p><table style="border-collapse:collapse" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td style="width:247.7pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="330" valign="top"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Oriol Estela</span></span></span><span style="mso-fareast-language:EN-US"></span><br></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Coordinador general</span></span></span><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"></span></span><br></p><p><span style="mso-fareast-language:CA">Pla Estratègic Metropolità de Barcelona</span><br></p><p><span class="colour" style="color:rgb(118, 113, 113)">Canòdrom Parc de Recerca Creativa</span><br></p><p><span class="colour" style="color:rgb(118, 113, 113)">C/ Concepció Arenal 165</span><br></p><p><span class="colour" style="color:rgb(118, 113, 113)">08027 Barcelona</span><br></p><p><span class="colour" style="color:rgb(118, 113, 113)">Tel. +34 93 318 70 51</span><br></p><p><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="http://www.pemb.cat/"><span class="size" style="font-size:10pt">www.pemb.cat</span></a><span class="colour" style="color:rgb(31, 73, 125)">  </span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://twitter.com/pembarcelona"><span class="colour" style="color:windowtext"><img class="proton-embedded" alt="image001.png" style="width:.1979in;height:.1979in" proton-src="cid:image001.png@01D6EE85.8344E600" src="cid:image001.png@01D6EE85.8344E600" width="19" height="19" border="0"></span></a><span style="mso-fareast-language:CA">  </span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.linkedin.com/company/pemb/"><span class="colour" style="color:windowtext"><img class="proton-embedded" alt="image002.png" style="width:.1979in;height:.1979in" proton-src="cid:image002.png@01D6EE85.8344E600" src="cid:image002.png@01D6EE85.8344E600" width="19" height="19" border="0"></span></a><span style="mso-fareast-language:CA"> </span><br></p><p><span class="colour" style="color:rgb(31, 73, 125)"> </span><br></p><p><span style="mso-fareast-language:CA"><img alt="image003.jpg" class="proton-embedded" style="width:1.3854in;height:.625in" proton-src="cid:image003.jpg@01D6EE85.8344E600" src="cid:image003.jpg@01D6EE85.8344E600" width="133" height="60" border="0"></span><span class="colour" style="color:rgb(31, 73, 125)"></span><br></p></td><td style="width:460.65pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="614" valign="top"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span><b><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Annex d’enllaços</span></span></i></b></span><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">:</span></span></i></span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"></span></span></i><br></p><p style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:l2 level1 lfo2;vertical-align:baseline"><span class="font" style="font-family:Symbol"><span class="size" style="font-size:10pt"><span style="mso-list:Ignore">·<span class="font" style="font-family:"Times New Roman""><span class="size" style="font-size:7pt">         </span></span></span></span></span><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Notícia presentació del procés Barcelona Demà en diaris:</span></span></i></span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"></span></span></i><br></p><p style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:54.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo4;vertical-align:baseline"><span class="font" style="font-family:Symbol"><span class="size" style="font-size:10pt"><span style="mso-list:Ignore">·<span class="font" style="font-family:"Times New Roman""><span class="size" style="font-size:7pt">        </span></span></span></span></span><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">La Vanguardia: “</span></span></i></span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200623/481924058712/barcelona-plan-estrategico-2030-area-metropolitana-habitantes.html"><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Barcelona
 redefine su futuro como metrópoli de 5 millones</span></span></i></span></a><span><i><span class="colour" style="color:black"><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">”</span></span></span></i></span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"></span></span></i><br></p><p style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:54.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo4;vertical-align:baseline"><span class="font" style="font-family:Symbol"><span class="size" style="font-size:10pt"><span style="mso-list:Ignore">·<span class="font" style="font-family:"Times New Roman""><span class="size" style="font-size:7pt">        </span></span></span></span></span><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">El Periódico: “</span></span></i></span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20200622/barcelona-incluye-a-toda-la-region-metropolitana-en-su-futuro-8010368"><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Barcelona
 incluye a toda la región metropolitana en su futur</span></span></i></span></a><span><i><u><span class="colour" style="color:rgb(5, 99, 193)"><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">o</span></span></span></u></i></span><span><i><span class="colour" style="color:black"><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">”</span></span></span></i></span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"></span></span></i><br></p><p style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:54.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo4;vertical-align:baseline"><span class="font" style="font-family:Symbol"><span class="size" style="font-size:10pt"><span style="mso-list:Ignore">·<span class="font" style="font-family:"Times New Roman""><span class="size" style="font-size:7pt">        </span></span></span></span></span><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Diari ARA: “</span></span></i></span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.ara.cat/societat/Barcelona-futur-clau-regional-pla-compromis-metropolita-2030_0_2476552396.html"><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">La
 Barcelona dels 5,5 milions d'habitants es proposa repensar el futur en clau regional</span></span></i></span></a><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">”</span></span></i></span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"></span></span></i><br></p><p style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:54.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo4;vertical-align:baseline"><span class="font" style="font-family:Symbol"><span class="size" style="font-size:10pt"><span style="mso-list:Ignore">·<span class="font" style="font-family:"Times New Roman""><span class="size" style="font-size:7pt">        </span></span></span></span></span><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">PEMB: “</span></span></i></span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://pemb.cat/ca/noticies/barcelona_dema_compromis_metropolita_2030_el_primer_pla_estrategic_per_la_ciutat_real_la_metropoli_dels_5_milions/278/"><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">'Barcelona
 Demà. Compromís Metropolità 2030', el primer pla estratègic per la ciutat real: la metròpoli dels 5 milions</span></span></i></span></a><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">”</span></span></i></span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"></span></span></i><br></p><p style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo4;vertical-align:baseline"><span class="font" style="font-family:Symbol"><span class="size" style="font-size:10pt"><span style="mso-list:Ignore">·<span class="font" style="font-family:"Times New Roman""><span class="size" style="font-size:7pt">         </span></span></span></span></span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/"><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Què és el procés Barcelona Demà?</span></span></i></span></a><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"></span></span></i><br></p><p style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l1 level1 lfo6;vertical-align:baseline"><span class="font" style="font-family:Symbol"><span class="size" style="font-size:10pt"><span style="mso-list:Ignore">·<span class="font" style="font-family:"Times New Roman""><span class="size" style="font-size:7pt">         </span></span></span></span></span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://pemb.cat/ca/estatic/que_es_el_pemb/2/"><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Què és el PEMB?</span></span></i></span></a><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"></span></span></i><br></p><p style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:l1 level1 lfo6;vertical-align:baseline"><span class="font" style="font-family:Symbol"><span class="size" style="font-size:10pt"><span style="mso-list:Ignore">·<span class="font" style="font-family:"Times New Roman""><span class="size" style="font-size:7pt">         </span></span></span></span></span><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://pemb.cat/ca/estatic/institucions_promotores/13/"><span><i><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt">Quines institucions conformen
 el PEMB?</span></span></i></span></a><span class="font" style="font-family:"Calibri", sans-serif"><span class="size" style="font-size:11pt"></span></span><br></p></td></tr></tbody></table><p><span style="mso-fareast-language:CA"> </span><br></p><p><a rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank" href="https://pemb.cat/ca/estatic/nota_legal/35/"><span class="colour" style="color:rgb(3, 49, 96)"><span class="size" style="font-size:9pt">Nota legal</span></span></a><span style="mso-fareast-language:CA"></span><br></p><p><span class="colour" style="color:rgb(31, 73, 125)"><span class="size" style="font-size:9pt">Abans d'imprimir aquest correu, pensa si és realment necessari. EL MEDI AMBIENT ÉS COSA DE TOTS I TOTES</span></span><span style="mso-fareast-language:CA"></span><br></p><p> <br></p></div></blockquote></div><div><br></div>