<div dir="ltr"><div>Una de les tres pantalles quan s'apaga no torna a arrencar.</div><div>He provat diverses coses i el que la fa despertar és fer aquestes dues ordres, repetides uns quants cops:<br></div><div><br></div><div>xrandr --output DP-0 --mode 1280x1024 --rate 60.02<br>read -t 5 -p "Esperaré només 5 segons ..."<br>xrandr --output DP-0 --mode 1280x1024 --rate 75.02<br>read -t 5 -p "Esperaré només 5 segons ..."<br></div><div><br></div><div>La sortida de xrandr és la següent, per si serveix d'ajuda:</div><div>$ xrandr<br>Screen 0: minimum 8 x 8, current 4880 x 1080, maximum 32767 x 32767<br>DVI-D-0 connected 1680x1050+3200+0 (normal left inverted right x axis y axis) 434mm x 270mm<br>   1680x1050     59.88*+  59.95  <br>   1920x1080     59.94  <br>   1440x900      74.98    59.89  <br>   1280x1024     75.02    60.02  <br>   1280x960      60.00  <br>   1280x720      59.94  <br>   1152x864      75.00  <br>   1024x768      75.03    60.00  <br>   800x600       75.00    60.32    56.25  <br>   720x480       59.94    59.94  <br>   640x480       75.00    59.94  <br>HDMI-0 connected primary 1920x1080+1280+0 (normal left inverted right x axis y axis) 527mm x 296mm<br>   1920x1080     60.00*+  59.94    50.00  <br>   1680x1050     59.95  <br>   1600x900      60.00  <br>   1280x1024     75.02    60.02  <br>   1280x800      59.81  <br>   1280x720      60.00    59.94    50.00  <br>   1024x768      75.03    60.00  <br>   800x600       75.00    60.32  <br>   720x576       50.00  <br>   720x480       59.94  <br>   640x480       75.00    59.93    59.94  <br>DP-0 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 260mm<br>   1440x900      59.89 +  74.98  <br>   1280x1024     75.02*   60.02  <br>   1024x768      75.03    70.07    60.00  <br>   800x600       75.00    72.19    60.32    56.25  <br>   640x480       75.00    72.81    59.94  <br>DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)<br>$</div><div><br></div><div>Observo que quan no llueix, la <span class="gmail-il">pantalla</span> DP-0 que és la que falla té normalment una freqüència de 60Hz o 75Hz</div><div>Canviar la freqüència <span class="gmail-il">un</span> cop amb xrand no la fa lluir.</div><div>Cal canviar amb les ordres anteriors.</div><br>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://pacoriviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a><span style="font-family:arial;font-size:small"><br></span></div></div></div>