<div dir="ltr">He seguit les instruccions de <a href="https://www.solvetic.com/tutoriales/article/8401-sin-sonido-ubuntu-solucion/">https://www.solvetic.com/tutoriales/article/8401-sin-sonido-ubuntu-solucion/</a><div><br></div><div>Ahir vaig fer "<font color="#000000" face="verdana, sans-serif">pulseaudio start"</font> i es va obrir, avui he agut de fer</div><div>sudo apt install pulseaudio<br></div><div><br></div><div>després <span style="background-color:rgb(245,245,245);color:rgb(0,0,0);font-size:13px">sudo apt install pavucontrol</span></div><div><span style="background-color:rgb(245,245,245);color:rgb(0,0,0);font-size:13px"><br></span></div><div><pre class="gmail-prettyprint" style="margin:1em auto;padding:1em;border-radius:4px;color:rgb(0,0,0);border:1px solid rgb(201,201,201);overflow:auto;font-size:13px;line-height:18.2px;width:649.797px;background-color:rgb(245,245,245)">alsamixer</pre><pre class="gmail-prettyprint" style="margin:1em auto;padding:1em;border-radius:4px;color:rgb(0,0,0);border:1px solid rgb(201,201,201);overflow:auto;font-size:13px;line-height:18.2px;width:649.797px;background-color:rgb(245,245,245)">F6 per seleccionar la tarja de so</pre><pre class="gmail-prettyprint" style="margin:1em auto;padding:1em;border-radius:4px;color:rgb(0,0,0);border:1px solid rgb(201,201,201);overflow:auto;font-size:13px;line-height:18.2px;width:649.797px;background-color:rgb(245,245,245)"><pre class="gmail-prettyprint" style="margin:1em auto;padding:1em;border-radius:4px;border:1px solid rgb(201,201,201);overflow:auto;line-height:18.2px;width:619.391px">sudo alsa force-reload</pre><pre class="gmail-prettyprint" style="margin:1em auto;padding:1em;border-radius:4px;border:1px solid rgb(201,201,201);overflow:auto;line-height:18.2px;width:619.391px">tot i que ara me diu no s'ha trobat l'ordre</pre><pre class="gmail-prettyprint" style="margin:1em auto;padding:1em;border-radius:4px;border:1px solid rgb(201,201,201);overflow:auto;line-height:18.2px;width:619.391px">després venia sudo apt remove --purge alsa-base pulseaudio</pre></pre><pre class="gmail-prettyprint" style="margin:1em auto;padding:1em;border-radius:4px;color:rgb(0,0,0);border:1px solid rgb(201,201,201);overflow:auto;font-size:13px;line-height:18.2px;width:649.797px;background-color:rgb(245,245,245)">i va funcionar...ara NO.</pre></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Missatge de Joan J. Gràcia <<a href="mailto:jjgracia@gmail.com">jjgracia@gmail.com</a>> del dia ds., 14 de nov. 2020 a les 11:26:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="auto">Per tenir so tu has arribat a fer alguna cosa o s, arreglat sol?<div dir="auto"><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">El sáb., 14 nov. 2020 11:20, Cor Verd <<a href="mailto:corverd@gmail.com" target="_blank">corverd@gmail.com</a>> escribió:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Aquest matí al iniciar de nou el PC 😕ja no sonava. s'ha tornat a desconfigurar.</div><div>Hi ha d'haver alguna manera per  a que quedi permanent...<br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Missatge de cubells <<a href="mailto:vicent@vcubells.net" rel="noreferrer" target="_blank">vicent@vcubells.net</a>> del dia ds., 14 de nov. 2020 a les 8:34:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">El 14/11/20 a les 8:00, Cor Verd ha escrit:<br>
> Si, gràcies! ja tenc so.<br>
> <br>
<br>
Perfecte.<br>
<br>
La sortida que havies donat indicava que estava tot correcte, era<br>
problema de configuració del so.<br>
<br>
<br>
-- <br>
Atentament, cubells.<br>
--<br>
<br>
<br>
-- <br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" rel="noreferrer" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
</blockquote></div><br clear="all"><br>-- <br><div dir="ltr">Estima la natura<br><br>Cor verd</div>
-- <br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" rel="noreferrer" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
</blockquote></div>
-- <br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
</blockquote></div><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature">Estima la natura<br><br>Cor verd</div>