<div dir="auto">és un portatil Asus</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">El dt., 16 de juny 2020, 10:39, Walter Garcia-Fontes <<a href="mailto:walter.garcia@upf.edu">walter.garcia@upf.edu</a>> va escriure:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">* SANCHEZ, <a href="mailto:sanchezcano.manuel@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">sanchezcano.manuel@gmail.com</a> [16/06/20 10:24]:<br>
> El dt., 16 de juny 2020, 9:05, Walter Garcia-Fontes <<a href="mailto:walter.garcia@upf.edu" target="_blank" rel="noreferrer">walter.garcia@upf.edu</a>><br>
> va escriure:<br>
> <br>
> > * SANCHEZ, <a href="mailto:sanchezcano.manuel@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">sanchezcano.manuel@gmail.com</a> [16/06/20 08:02]:<br>
> > > El dl., 15 de juny 2020, 20:25, Walter Garcia-Fontes <<br>
> > <a href="mailto:walter.garcia@upf.edu" target="_blank" rel="noreferrer">walter.garcia@upf.edu</a>><br>
> > > va escriure:<br>
> > ><br>
> > > > * SANCHEZ, <a href="mailto:sanchezcano.manuel@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">sanchezcano.manuel@gmail.com</a> [15/06/20 19:56]:<br>
> > > > > El dl., 15 de juny 2020, 19:42, Walter Garcia-Fontes <<br>
> > > > <a href="mailto:walter.garcia@upf.edu" target="_blank" rel="noreferrer">walter.garcia@upf.edu</a>><br>
> > > > > va escriure:<br>
> > > > ><br>
> > > > > > * SANCHEZ, <a href="mailto:sanchezcano.manuel@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">sanchezcano.manuel@gmail.com</a> [15/06/20 18:51]:<br>
> > > > > ><br>
> > > > > > ><br>
> > > > > > > Seguim<br>
> > > > > > ><br>
> > > > > > ><br>
> > > > > > > El dl., 15 de juny 2020, 17:55, Walter Garcia-Fontes <<br>
> > > > > > <a href="mailto:walter.garcia@upf.edu" target="_blank" rel="noreferrer">walter.garcia@upf.edu</a>><br>
> > > > > > > va escriure:<br>
> > > > > > ><br>
> > > > > > > > > El dl., 15 de juny 2020, 16:25, Walter Garcia-Fontes <<br>
> > > > > > > > <a href="mailto:walter.garcia@upf.edu" target="_blank" rel="noreferrer">walter.garcia@upf.edu</a>><br>
> > > > > > > > > va escriure:<br>
> > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > > * SANCHEZ, <a href="mailto:sanchezcano.manuel@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">sanchezcano.manuel@gmail.com</a> [15/06/20 16:13]:<br>
> > > > > > > > > > > El dl., 15 de juny 2020, 15:59, SANCHEZ <<br>
> > > > > > > > <a href="mailto:sanchezcano.manuel@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">sanchezcano.manuel@gmail.com</a>><br>
> > > > > > > > > > va<br>
> > > > > > > > > > > escriure:<br>
> > > > > > > > > > > > El dl., 15 de juny 2020, 14:45, Walter Garcia-Fontes <<br>
> > > > > > > > > > > > <a href="mailto:walter.garcia@upf.edu" target="_blank" rel="noreferrer">walter.garcia@upf.edu</a>> va escriure:<br>
> > > > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > > > >> * SANCHEZ, <a href="mailto:sanchezcano.manuel@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">sanchezcano.manuel@gmail.com</a> [15/06/20<br>
> > 13:29]:<br>
> > > > > > > > > > > >> > Ahir vaig fer un backup amb un programa del<br>
> > repositori<br>
> > > > > > > > d-Ubuntu, en<br>
> > > > > > > > > > un<br>
> > > > > > > > > > > >> disc<br>
> > > > > > > > > > > >> > extern. A partir d[aquest moment ja no he pogut<br>
> > entrar<br>
> > > > m'es<br>
> > > > > > al<br>
> > > > > > > > meu<br>
> > > > > > > > > > > >> > ordinador. Em demana contrassenya del root de<br>
> > > > manteniment o<br>
> > > > > > > > clicar<br>
> > > > > > > > > > > >> control<br>
> > > > > > > > > > > >> > D. No hi ha manera. d[entrar. Si em podeu ajudar en<br>
> > > > fareu un<br>
> > > > > > > > gran<br>
> > > > > > > > > > favor.<br>
> > > > > > > > > > > >> > Molt'issimes gr[acies por antipat.<br>
> > > > > > > > > > > >><br>
> > > > > > > > > > > >> Exactament quan et demana aquesta contrasenya, i quin<br>
> > > > > > missatge et<br>
> > > > > > > > dóna<br>
> > > > > > > > > > > >> exactament?<br>
> > > > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > > > Abans diu><br>
> > > > > > > > > > > you are in emergency mode. After loggin in, type<br>
> > journalctl<br>
> > > > /xb<br>
> > > > > > to<br>
> > > > > > > > view<br>
> > > > > > > > > > > system logs,  systemctl reboot to reboot, systemctl<br>
> > default<br>
> > > > or<br>
> > > > > > exit<br>
> > > > > > > > to<br>
> > > > > > > > > > boot<br>
> > > > > > > > > > > into default mode.<br>
> > > > > > > > > > > Contrase;a de root para mantenimiento o pulse control D<br>
> > para<br>
> > > > > > > > continuar.<br>
> > > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > > > Aquest 'es l missatge complet.<br>
> > > > > > > > > > > > contrase;a de root para mantenimiento o pulse control D<br>
> > > > para<br>
> > > > > > > > continuar.<br>
> > > > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > > > > Moltes gr[acies<br>
> > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > > Jo crec que el programa de còpia de seguretat que has<br>
> > utilitzat<br>
> > > > > > t'ha<br>
> > > > > > > > > > canviat un fitxer que es diu<br>
> > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > > /etc/fstab<br>
> > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > > i ara no troba algun punt de muntatge (potser el disc on<br>
> > has<br>
> > > > fet la<br>
> > > > > > > > > > còpia de seguretat) i ara no pot arrencar.<br>
> > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > > Has provat d'entrar la teva contrasenya, a veure si entra<br>
> > en<br>
> > > > una<br>
> > > > > > > > > > consola? Si ho fa, escriu el següent:<br>
> > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > > cat /etc/fstab<br>
> > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > > i enganxa el que surt, que serà el contingut d'aquest<br>
> > fitxer<br>
> > > > per<br>
> > > > > > poder<br>
> > > > > > > > > > esbrinar si hi ha alguna cosa malament.<br>
> > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > > ><br>
> > > > > > > > * SANCHEZ, <a href="mailto:sanchezcano.manuel@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">sanchezcano.manuel@gmail.com</a> [15/06/20 16:42]:<br>
> > > > > > > > > sorry, no entenc això de la cònsola.<br>
> > > > > > > > > Jo entro la contrasenya en la pantalla i no reacciona. sempre<br>
> > > > surt el<br>
> > > > > > > > > mateix missatge.<br>
> > > > > > > ><br>
> > > > > > > > Possiblement el teclat no està disponible i per això no<br>
> > reacciona<br>
> > > > quan<br>
> > > > > > > > escrius. Prova d'entrar en "mode recovery", escollint "Opcions<br>
> > > > > > > > avançades" al menú d'entrada quan inicies l'ordinador. Si no et<br>
> > > > surt<br>
> > > > > > > > aquest menú, prem la tecla "majúscules" (la fletxa cap a dalt)<br>
> > quan<br>
> > > > > > > > s'està iniciant l'ordinador.<br>
> > > > > > > ><br>
> > > > > > > > Escull l'última opció (en anglès és "Drop to root shell<br>
> > prompt").<br>
> > > > > > > ><br>
> > > > > > > > A veure si ara pots entrar la contrasenya, i et dóna una línia<br>
> > > > > > > > d'ordres (una consola). Aquí has d'entrar el que et deia abans:<br>
> > > > > > > ><br>
> > > > > > > > cat /etc/fstab<br>
> > > > > > > ><br>
> > > > > > > > A veure si pots enganxar una foto del que surt a algun lloc,<br>
> > per<br>
> > > > > > > > exemple a "<a href="https://paste.pics/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://paste.pics/</a>" i passar l'enllaç per<br>
> > veure-ho.<br>
> > > > > > > ><br>
> > > > > > > ><br>
> > > > > > > ><br>
> > > > > > > ><br>
> > > > > > > En opcions avançades, mode recovery, surt aquesta imatge que he<br>
> > > > agafat<br>
> > > > > > amb<br>
> > > > > > > el mòbil i compartit a la teva adreça. La barrra de dalt no es<br>
> > mou i<br>
> > > > al<br>
> > > > > > cap<br>
> > > > > > > dùns segons torna a sortir el mateix missatge que demana<br>
> > contrasenya,<br>
> > > > > > però<br>
> > > > > > > no hi ha res a fer.<br>
> > > > > ><br>
> > > > > > L'opció que vols és:<br>
> > > > > > root   Consola del superusuario<br>
> > > > > ><br>
> > > > > > Mira si pots entrar la teva contrasenya aquí i donar l'ordre que et<br>
> > > > > > vaig comentar:<br>
> > > > > ><br>
> > > > > > cat /etc/fstab<br>
> > > > > El problema és que no puc accedir  a aquesta opció. La barra d'adalt<br>
> > no<br>
> > > > es<br>
> > > > > mou. No la puc baixar a root consola de superusuario<br>
> > > > > seguim<br>
> > > ><br>
> > > > No funciona la tecla cap avall? Si has arribat a aquesta pantalla el<br>
> > > > teclat funcionava al menú d'arrencada (GRUB), oi?<br>
> > > ><br>
> > > ><br>
> > > ><br>
> > > bon dia.<br>
> > > Efectivament al GRUB puc desplaçar-me amb les fletxetes però al mode<br>
> > > recovery no.<br>
> > > A sota el requadre suggereix que amb prement c podem incloure una línia<br>
> > > d'ordres.<br>
> > > Aleshores surt<br>
> > > grub_es<br>
> > > Al començament d la pàgina diu: se soporta una edición de linea minima al<br>
> > > estilo de BASH,<br>
> > > He introduit l'ordre:  cat /etc/fstab<br>
> > > Aleshores s'escriuen unes quantes línies i tornem a ser-hi.<br>
> ><br>
> > Quines línies surten, les pots copiar o enganxar en una imatge a<br>
> > <a href="https://paste.pics" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://paste.pics</a> i enganxar l'enllaç?<br>
> he compartit la imatge a través del mail, perquè el mòbil ni la tablet em<br>
> deixen fer un paste.pics<br>
<br>
Lamentablement en aquest moment encara el sistema no ha muntat els<br>
discos, i per tant no es pot veure si hi ha alguna cosa malament.<br>
<br>
Tornant al menú del mode de recuperació, és estrany que no funcioni el<br>
teclat i puguis moure't per les opcions amb les fletxes d'amunt i<br>
avall. Quin teclat tens, no has explicat si l'ordinador és portàtil o<br>
sobretaula, per exemple.<br>
<br>
-- <br>
Walter Garcia-Fontes<br>
L'Hospitalet de Llobregat<br>
<br>
-- <br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank" rel="noreferrer">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
</blockquote></div>