<div dir="ltr"><div>Si no trio la llengua, en reproduïr el meu vídeo surt:</div><div>Llengua : undetermined</div><div>Subtítols: undetermined, anglès</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Wed, Jun 3, 2020 at 12:19 PM Paco Rivière <<a href="mailto:web@pacoriviere.cat">web@pacoriviere.cat</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Bon dia,</div><div>Estic afegint pistes d'àudio i subtítols amb mkvtoolnix-gui, a un screencast, i no trobo el Català a:</div><div>Multiplexador | Entrada | Propietats | Opcions generals | Idioma</div><div><br></div><div>Puc indicar totes les altres llengües del món!</div><div><br></div><div>Alguna ajuda?<br></div><div>Gràcies<br></div><div>-- <br><div dir="ltr"><div dir="ltr">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://pacoriviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a><span style="font-family:arial;font-size:small"><br></span></div></div></div></div>
</blockquote></div><br clear="all"><br>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature"><div dir="ltr">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://pacoriviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a><span style="font-family:arial;font-size:small"><br></span></div></div>