<div dir="ltr"><div>La síntesi de veu funciona molt bé en català, amb les veus de Festcat:</div><div><a href="http://festcat.talp.cat/">http://festcat.talp.cat/</a></div>Les veus són compatibles amb Debian i derivats<br><br>Podeu veure un audiollibre fet amb la veu '<a href="http://festcat.talp.cat/demo.php">Ona</a>', amb Ubuntu aquí:<br><a href="https://archive.org/details/nit_20200408/">https://archive.org/details/nit_20200408/</a><br><br>Podeu llegir el llibre aquí:<br><a href="https://guillematell.blogspot.com/">https://guillematell.blogspot.com/</a><br><br>Les instruccions de com utilitzar a Ubuntu les veus en català Festcat del Festival aquí, on també podeu provar les diverses veus:<br><a href="http://festcat.talp.cat/install.php">http://festcat.talp.cat/install.php</a><br><a href="http://galindaines.blogspot.com/2014/03/com-installar-la-veu-catalana-del.html">http://galindaines.blogspot.com/2014/03/com-installar-la-veu-catalana-del.html</a><br><a href="https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%C3%ADntesiDeVeu/">https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%C3%ADntesiDeVeu/</a><br><a href="https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%C3%ADntesiDeVeu/Exemples">https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials/S%C3%ADntesiDeVeu/Exemples</a><br><br>Les interfícies gui són:<br>orca per a Gnome <a href="https://wiki.gnome.org/Projects/Orca">https://wiki.gnome.org/Projects/Orca</a><br>HSayit per a KDE <a href="https://www.linux-apps.com/content/show.php?content=10028">https://www.linux-apps.com/content/show.php?content=10028</a><br>festcat-utils a Ubuntu <a href="https://launchpad.net/~zeehio/+archive/ubuntu/festcat">https://launchpad.net/~zeehio/+archive/ubuntu/festcat</a><br><br>Ara cal que algú s'animi a adaptar-les per a mòbils.<br>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://pacoriviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a><span style="font-family:arial;font-size:small"><br></span></div></div></div>