<div dir="ltr"><div dir="ltr"><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Missatge de Joan Inglada Roig <<a href="mailto:joan.inglada@gmail.com">joan.inglada@gmail.com</a>> del dia dv., 9 d’ag. 2019 a les 18:53:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Benvolguts companys,<div><br></div><div>Sempre em dona una ID baixa i hi ha alguns fitxers que no hi ha manera de baixar. Mireu l'última connexió:</div><div><br></div><div><a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank"></a></div></div></blockquote></div><div><br></div><div>Segurament la solució passa per obrir els ports corresponents a l'encaminador, per la qual cosa convindrà que tinguis IP fixa i/o que li indiquis a l'encaminador quina IP vols que li doni a la teva màquina. Si no m'explico bé, pregunta...</div><div><br></div>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Tomàs Mallafré<br>GnuPG: 0x2D1296BA - <a href="https://z.tomi.cat/pgp" target="_blank">https://z.tomi.cat/pgp</a><br></div><div>Telegram: <a href="http://t.me/tmallafre" target="_blank">t.me/tmallafre</a></div><div>protonmail: <span style="color:rgb(42,65,31);font-family:Arial,"Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif;font-size:14px"><a href="mailto:tmallafre@pm.me" target="_blank">tmallafre@pm.me</a></span></div><div dir="ltr"><br>Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està enviat des d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.<br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>